Valimised.ee pealeht

Print

Toimunud rahvahääletused

Toimunud rahvahääletuste hääletamistulemused

2003 Rahvahääletus (14.09)
1992 Rahvahääletus (28.06)

  1992 RH põhiküsimus 1992 RH lisaküsimus 2003 RH
Hääletajate arv 669 080 669 080 867 714
Hääletanute arv 446 708 446 478 555 835
Osalus, % 66,8 66,8 64,1
Kehtivad sedelid 444 014 442 799 553 111
Kehtetud sedelid 2694 3679 2724
Kehtetute sedelite osakaal % 0,6 0,8 0,5
Eelhääletanute koguarv 162 291 162 291 183 867
Eelhääletanute osakaal hääletanutest, % 24,26 24,26 20,1
Kodus hääletanute arv statistika puudub statistika puudub 6803
Osakaal hääletanutest % - - 1,2