Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Presidendi valimine 2006. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor toimus 28 augustil, 2006.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 65
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 65
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 0
Kandidaat Hääli
Ene Ergma 65

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, peetakse 29. augustil teine hääletusvoor.

 

Teine hääletusvoor toimus 29. augustil, 2006.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 65
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 65
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 1
Kandidaat Hääli
Toomas Hendrik Ilves 64

 

Kolmas hääletusvoor toimus 29. augustil, 2006.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi kolmanda hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 65
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 65
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 1
Kandidaat Hääli
Toomas Hendrik Ilves 64

 

Valimine valimiskogus 

Vabariigi Presidendi valimine valimiskogus toimus 23 septembril 2006. a.

Presidendikandidaadi Toomas Hendrik Ilvese nimi kanti valimiskogus hääletamissedelile Riigikogus toimunud kolmanda hääletusvooru tulemuste põhjal.

Arnold Rüütel esitati Vabariigi Presidendi kandidaadiks 21. septembril.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv 345
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv 345
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv 345
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 8
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv 336
Kandidaat Hääli
Toomas Hendrik Ilves 174
Arnold Rüütel 162

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 25 lõikest 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustas tunnistada Toomas Hendrik Ilves valituks Vabariigi Presidendiks.