Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Presidendi valimine 2011. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor toimus 29 augustil, 2011.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 101
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 101
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 2
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 1
Kandidaat Hääli
Toomas Hendrik Ilves 73
Indrek Tarand 25

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 16 lõikest 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab tunnistada Toomas Hendrik Ilves valituks Vabariigi Presidendiks.