Valimised.ee pealeht

Print

Kandidaatide nimekirjad

Kõigil valimistel esitavad erakonnad valimisteks kandidaatide nimekirjad, volikogu valimistel on see õigus ka valimisliitudel.

 

Riigikogu valimised

Erakond esitab iga valimisringkonna kohta kandidaatide ringkonnanimekirja. Järjestuse nimekirjas määrab erakond. Kandidaatide arv nimekirjas võib ületada mandaatide arvu ringkonnas kuni kahe kandidaadi võrra.

Samuti esitab erakond kandidaatide üleriigilise nimekirja, milles on järjestatud kõik ringkondades üles seatud kandidaadid. Üleriigilise nimekirja alusel jaotatakse kompensatsioonimandaadid.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Erakond või valimisliit esitab kandidaatide ringkonnanimekirjad. Tallinnas esitab erakond või valimisliit ka kandidaatide ülelinnalise nimekirja, milles on järjestatud kõik tema poolt Tallinnas üles seatud kandidaadid.

 

Euroopa Parlamendi valimised

Erakond esitab erakonna määratud järjestuses kandidaatide nimekirja. Kandidaatide arv nimekirjas võib ületada Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvu kahe võrra.

Valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri  pannakse välja valimisjaoskonna hääletamisruumis ja hääletamiskabiinides.