Valimised.ee pealeht

Print

Kandidaatide ülesseadmine

Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul.

Kandidaatide nimekirja ülesseadmise õigus on Eestis registreeritud erakondadel, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ka valimisliitudel. Isik ise ei saa nõuda enda erakonna või valimisliidu kandidaatide nimekirja kandmist. Otsuse tegemine, kes kandideerib ja milline on kandidaatide järjekord nimekirjas, on erakonna või valimisliidu pädevuses.

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike moodustatud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil. Valimisliidu võib kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks moodustada vähemalt kaks hääleõiguslikku Eesti või Euroopa Liidu kodanikku. Selleks tuleb esitada seltsinguleping ning valimisliidu registreerimisavaldus valla või linna valimiskomisjonile, kes registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud valimisliidu hiljemalt kolme päeva jooksul.

Kandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada riigi valimisteenistusele  (kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valla või linna valimiskomisjonile) kandidaatide nimekiri koos nõutavate kandideerimisdokumentidega. Iga kandidaat peab esitama kandideerimisavalduse. Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse ka valimiste veebilehel.