Valimised.ee pealeht

Print

Kandideerimisõigus

Eesti kodanik võib kandideerida nii Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu kui Euroopa Parlamendi liikmeks. Euroopa Liidu kodanik võib kandideerida volikogu ja Euroopa Parlamendi liikmeks.

Kandideerimiseks peab isik vastama seaduses sätestatud kandideerimisõiguse nõuetele. Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel peab kandidaat olema hääletamisõiguslik ja vähemalt 21-aastane, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 18-aastane. Kandideerida ei saa tegevväelane, valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud isik, lisaks kuriteos süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandev isik. Kui vanglakaristust ei ole pööratud täitmisele (tingimisi vanglakaristus), võib isik kandideerida.

Iga isik võib kandideerida vaid ühes kohas, st ta ei või kandideerida samaaegselt mitmes valimisringkonnas või mitme erakonna nimekirjas ega ka samaaegselt erakonna või valimisliidu nimekirjas ja üksikkandidaadina.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimise seadused nõuavad, et ühe erakonna nimekirjas võib kandideerida ainult selle erakonna liige või erakondliku kuuluvuseta kandidaat ja teise erakonna liikme kandideerimine ei ole lubatud. Kohaliku omavalitsuse valimise seaduses sellist piirangut ei ole.