Valimised.ee pealeht

Print

Valimisagitatsioon ja küsitlused

Hääletamisruumis on valimisagitatsioon keelatud. Eesmärgiks on hääletamisruumis luua neutraalne keskkond, kus valijat ei proovita enam mõjutada ega ümber veenda. Keeld ei laiene kogu hoonele, milles asub hääletamisruum.

Hääletamisruumis ei ole lubatud jagada valimiskampaaniaga seotud materjale, kutsuda üles valima mõne kandidaadi, erakonna või valimisliidu poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust. Hääletamisruumis ei tohi olla poliitilist reklaami. Poliitilist reklaami ei tohi paista hääletamisruumi väliskeskkonnast.

Valimisrahu hääletamisruumis tagab jaoskonnakomisjon, kelle suulised korraldused on kohustuslikud kõigile hääletamisruumis viibivatele isikutele. Valimisagitatsiooni keelu rikkumiste korral sekkub Politsei- ja Piirivalveamet.

Avaliku arvamuse küsitluste korraldamine valimiste perioodil ja valimispäeval ei ole keelatud.