Valimised ja e-hääletamine

Valimistel saavad osaleda vähemalt 18-aastased hääleõiguslikud Eesti kodanikud. Kandidaatide andmetega saab tutvuda siin.

Eri hääletamisviisid ja ajad

E-hääle muutmine

E-häält on võimalik muuta uuesti e-hääletades. Kui valija hääletab mitu korda, võetakse arvesse viimane hääl ja eelnevad tühistatakse. E-häält saab muuta vaid eelhääletamise ajal kuni 25. veebruari kella 18-ni elektrooniliselt ja kuni kella 20-ni pabersedeliga. Valimispäeval, 1. märtsil, e-häält muuta ega tühistada ei saa.

E-hääle tühistamine

Kui valija on e-hääletanud mitu korda, siis korduvad e-hääled tühistatakse. Tühistamise aluseks on e-hääle kellaaeg. Arvesse võetakse ajaliselt viimane hääl. Elektrooniliselt antud hääle võite samuti tühistada, kui hääletate eelhääletamise ajal kuni 25. veebruarini kella 18ni valimisjaoskonnas. Tühistamise aluseks on valimisjaoskonnast edastatud tühistamisteatis.

E-hääle tühistamisel jääb valija valik salastatuks.

E-hääle arvestamist saab kontrollida e-hääletamise ajal nutitelefoni abil (loe edasi) või valimispäeval elukohajärgses valimisjaoskonnas valijate nimekirja alusel. Valija saab kontrollida valijate nimekirjas vaid enda kohta käivat teavet.

E-hääletamise tulemus

Elektroonilise hääletamise komisjon loeb e-hääled kokku 1. märtsi õhtul pärast kl 19.00. E-hääletamise tulemused lisatakse valimisjaoskondades saadud hääletamistulemusele. Valimistulemused on nähtavad jaoskondade lõikes Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

Nõuded valijale ja tema arvutile

E-hääletamiseks ID-kaardiga peab valijal olema:

Mobiil-ID kasutamiseks Interneti teel hääletamiseks
peab valijal olema:

  • Mobiil-ID toega SIM-kaarti mobiiltelefonis - Mobiil-ID teenuse lepingu saate sõlmida oma mobiilioperaatori juures;
  • PIN-koodid - väljastatakse koos Mobiil-ID SIM-kaardiga;
  • Aktiveeritud Mobiil-ID kasutamine - aktiveerida saab Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel;
  • Internetiühendusega arvuti - hääletamiseks sobivad Windowsi, Mac OS X või Linuxi operatsioonisüsteemid. Windows XP ei ole toetatud, loe lähemalt.

Veenduge, et arvuti on puhas viirustest! Kui Teie arvutisse pole paigaldatud viirusetõrjetarkvara, siis kasutage arvuti kontrollimiseks näiteks tasuta võimalust siit.

Tähelepanuks enne hääletamist!

Kui hääletamine katkestada ükskõik millises punktis enne valiku kinnitamist PIN2-koodiga, loetakse seda hääletamata jätmiseks. Enne hääletama asumist veenduge, et ID-kaart on kiipkaardilugejas või mobiil-ID-ga mobiiltelefon olemas ning PIN1 ja PIN2 koodid käepärast.

Valijarakenduse allalaadimine ja käivitamine

Minge e-hääletamise avalehele ja laadige alla valijarakendus. Teile pakutakse Teie arvuti operatsioonisüsteemile sobivat valijarakendust. Rakenduse allalaadimiseks kuluv aeg sõltub Teie internetiühenduse kiirusest. Palun varuge kannatust!

Tutvuge täpsema käivitamise juhisega:
Juhis Windows’i kasutajatele   Juhis Linux’i kasutajatele   Juhis MacOS X’i kasutajatele

Valija tuvastamine

Esmalt avaneb aken, kus valite, kas kasutate hääletamisel ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Klõpsates ID-kaardi ikoonil palutakse Teil sisestada selle PIN1-kood. Sisestage see ja vajutage nuppu "OK".

Kui kasutate mobiil-ID-d, palutakse Teil sisestada oma mobiiltelefoni number.

Vajutage seejärel nuppu "Saadan". Arvutiekraanile ilmub kontrollkood, sama kood ilmub ka Teie mobiiltelefoni aknasse.

Veenduge, et kuvatavad koodid on samad ning kinnitage seda telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis isikutuvastuseks PIN1-koodi. Sisestage kood ja vajutage nuppu "OK". Isiku tuvastamiseks nii ID-kaardi kui mobiil-ID-ga võib kuluda mõni hetk. Selle käigus kontrollib süsteem, kas Te olete juba hääletanud. Samuti laetakse Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekirjad.

Kandidaatidega tutvumine ja valiku tegemine

Pärast tuvastamist jõuate järgnevale leheküljele:

Tutvuge sissejuhatava tekstiga ning klõpsake nuppu "Hääletama". Seejärel avaneb Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekiri.

Valige vasakust veerust sobiv kandidaat ning klõpsake nuppu "Valin". Järgmisel lehel tuleb valikut kinnitada.

Hääle kinnitamine digiallkirjaga

Teil on võmalus minna tagasi valikut muutma. Selleks vajutage nuppu "Tagasi". Kui aga olete veendunud, et soovite hääletada oma valiku poolt, klõpsake nuppu "Kinnitan". Süsteem salastab Teie tehtud valiku, mis seejärel allkirjastatakse.

Kui kasutate ID-kaarti, palutakse Teil järgnevalt sisestada oma ID-kaardi PIN2. Sisestage kood ja vajutage nuppu "OK".

Kui kasutate mobiil-ID-d, ilmub arvutiekraanile kontrollkood. Sama kood ilmub ka Teie mobiiltelefoni aknasse. Veenduge, et kuvatavad koodid on samad ning kinnitage seda telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis allkirjastamiseks PIN2-koodi. Sisestage kood ja vajutage nuppu "OK".

Sellega on e-hääletamine lõppenud ja Teil palutakse valimisrakendus sulgeda.
Sulgemine tagab, et ühendus hääletuskeskusega on tõepoolest lõpetatud.

Hääle kontrollimine

Teil on võimalus kontrollida, kas Teie hääl jõudis soovitud kujul serverisse. Häält saab kontrollida pärast hääletamist poole tunni jooksul Android, iOS ja WindowsPhone operatsioonisüsteemiga nutiseadmega.
Lugege täpsemalt : Hääletamise kontroll nutitelefoniga

Kui ilmneb viga

  • Kui vea sisu ja tähendus ei ilmne veateate tekstist, võtke ühendust abi@valimised.ee.
    Kui Teie arvuti või mõni muu tehniline rike ei võimalda e-hääletamist, saate oma hääle anda harilikul viisil, valimisjaoskonnas.
  • Kui ID-kaarti või tema sertifikaate ei leita, ilmub järgmine teade:

Kontrollige, et ID-kaart on lugejasse sisestatud õigetpidi ja korralikult. Vajutage nuppu "Sulge" ning alustage hääletamist uuesti avalehelt. Sertifikaatide registreerimiseks asetage ID-kaart lugejasse ning käivitage programm ID-kaardi haldusvahend. ID-kaardi sertifikaadid registreeritakse süsteemsesse sertifikaadihoidlasse automaatselt ajal, kui rakendus kuvab kaardilugejas oleva dokumendi andmed.

  • Kui sisestasite vale PIN-koodi, siis näete hoiatust, milles on valesti sisestatud koodi nimi ja koodi lukustumiseni jäänud kordade arv. Pärast kolmekordset vale koodi sisestamist kood lukustub. PIN1 ja PIN2 koodi saad lahti blokeerida, kasutades ID-kaardi haldusvahendit. Lugege täpsemalt siit;

Korduvhääletamine

E-hääletamise süsteem võimaldab ümberhääletamist. Arvestage, et korduvhääletamise korral läheb arvesse ainult viimasena antud hääl. Korduvhääletamiseks tuleb eelnevaid juhiseid järgides siseneda e-hääletamise veebilehele. Süsteem tuvastab, et Te olete juba hääletanud ja soovib kinnitust kordushääletamise kohta. Kui Te soovite oma hääle anda mõnele teisele kandidaadile, vajutage nupule "Otsustama". Kui Te olete rahul oma esialgse valikuga, vastake "Jah".