Ülevaade valimistoimingutest

1. E-hääletamise vaatlejatele suunatud koolituste sarja esimene seminar toimub esmaspäeval 26.01 kl 15.00 Vabariigi Valimiskomisjonis (Toompea 1, Tallinn). Jätkuseminaride toimumisajad lepitakse kokku kohapeal vastavalt osalejate eelistustele. Loe täpsemalt.

2. E-hääletamise süsteemi serverite seadistamine, operatsioonisüsteemide paigaldamine 10.02 kl 10.30.

3. Riistvaralise turvaserveri seadistamine, süsteemi võtmepaari genereerimine 11.02 kl 10.30. Genereerimise tulemus - isesigneeritud sertifikaat.

4. Valijarakenduse pakendamine, testhääletamine 13.02 kl 10.30.

  • Testhääletamise raport sisaldub e-hääletamise komisjoni 13.02 koosoleku protokollis ja on leitav aadressil www.vvk.ee.
  • Audiitori vahearuanne, mis on koostatud enne e-hääletamise algust, on siin. Aruanne sisaldab ka 13.02 läbi viidud e-hääletamise süsteemi testimise tulemust.

5. E-hääletamise ajal valijate nimekirjade uuendamine, varukoopiate tegemine, igal hääletamise päeval 19.02 - 25.02.

6. Hääletamistulemuste avalikustamine: 1.03 kl 18.00 tühistamisprotseduur, kl 19.00 e-häälte kokkulugemine.

E-hääletamise komisjoni kõikide toimingute videod avaldatakse pärast valimistoimingute lõppu. Videod on talletatud ja kasutatavad ka varem vajaduse tekkimisel.

Elektroonilise hääletamise tulemused komisjoni esimehe poolt digiallkirjastatuna leiate siit. Hääletamistulemus on vormistatud ilma kandidaatide ja erakondade nimedeta, vastavalt dokumendi “Kesksüsteemi protokollid” punktile 2.10.

  • Audiitori vahearuanne, mis on koostatud pärast hääletamistulemuse kindlakstegemist, on siin.
  • Audiitori lõpparuanne, mis on koostatud pärast e-hääletamise lõppu ja andmete hävitamist, on siin.