Ajakava 2015.a Riigikogu valimistel

E-hääletamise vaatlejate koolitus

Elektroonilise hääletamise vaatlemiseks korraldab elektroonilise hääletamise komisjon koolituse. Milles seisneb elektroonilise hääletamise vaatlemine? Kas vaatleja saab jälgida e-hääletamise korraldamist, sh e-hääletamise süsteemi protseduure, häälte tühistamist ning hääletamistulemuste kindlakstegemist? Millised on e-hääletamise süsteemi edasiarendused? Kas üksnes mobiiltelefoniga on võimalik hääletada? Need ja paljud teised küsimused võetakse koolitusel luubi alla.

Koolituse esimene seminar toimus esmaspäeval, 26. jaanuaril algusega kell 15:00 Vabariigi Valimiskomisjonis (Toompea 1, Tallinn). Jätkuseminaride toimumisajad lepiti kokku kohapeal vastavalt osalejate eelistustele. Koolituse viis läbi elektroonilise hääletamise komisjoni esimees Tarvi Martens.

Koolituse eesmärgiks on vastata e-hääletamise vaatlemisega seotud küsimustele. Lisaks seminaridest osavõtule eeldavad korraldajad osalejatelt valmisolekut põhjalikult jälgida e-hääletamise süsteemi seadistusprotseduure, mis toimuvad 10. – 13. veebruaril. Samuti on vaatlejatele väga oluline olla kohal häälte kokku lugemisel valimispäeval, 1. märtsi õhtul. See on vajalik, et veenduda oma silmaga selles, kuidas korrektselt seadistatud süsteemist tekivad korrektsed valimistulemused.

Seminarid on tasuta ja osalejate arv ei ole piiratud. Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine vastavalt valimiskomisjoni korraldustele.

Vaatlemine

E-hääletamise infosüsteemi lõplik seadistamine toimub 10.- 13. veebruaril, mille käigus toimub ka proovihääletus ja testitakse kriitilisi protsesse. Kõikidesse seadistusprotseduuridesse on kaasatud audiitorid, oodatud on ka vaatlejad. Ametlik e-hääletamine toimub 19.-25. veebruaril. 1. märtsil kell 18.00 algavad protseduurid e-häälte kokkulugemiseks.

Vaatleja õigused ja kohustused

  1. Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema.
  2. Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni, elektroonilise hääletamise komisjoni ning jaoskonnakomisjoni koosolekul, samuti jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise korraldamist ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist.
  3. Vaatlejal on õigus kirjutada üles hääletamiskasti või selle ava pitseerimisel kasutatud turvaplommide ja -kleebiste numbrid. Elektroonilise hääletamise vaatlemisel on vaatlejal õigus üles kirjutada komisjoni toimingutes kasutatud turvaümbrike ja -kleebiste numbrid.
  4. Vaatleja ei või segada valija hääletamist ega valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.
  5. Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.
  6. Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine vastavalt valimiskomisjoni korraldustele.