Print

Koosolekud

Vabariigi Valimiskomisjoni töövorm on koosolek. Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek on avalik ja see protokollitakse.