Valimised.ee pealeht

Print

Riigikogu juhatuse valimise kord

Riigikogu juhatus on Riigikogu liikmete hulgast valitud Riigikogu tööd korraldav organ, mis koosneb Riigikogu esimehest ja kahest aseesimehest. Riigikogu juhatus valitakse kord aastas. Riigikogu uus koosseis valib Riigikogu juhatuse oma esimesel istungil üheks aastaks. Edaspidi toimuvad korralised Riigikogu juhatuse valimised Riigikogu täiskogu töönädala viimasel istungil enne ühe aasta möödumist eeslmistest korralistest valimistest.

Riigikogu esimehe ja aseesimeeste kandidaadid seavad üles Riigikogu liikmed. Ülesseatud kandidaadid annavad oma nõusoleku kandideerimiseks.

Igal Riigikogu liikmel on üks hääl nii esimehe kui aseesimeeste valimisel. Hääletamine on salajane.

Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimiste lisavoor. Võrdse häältearvu puhul heidetakse liisku. Kui on ainult üks Riigikogu esimehe kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli kogunud kandidaati. Esimeseks esimeheks saab kahest enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häältearvult teine kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimiste lisavoor.