Valimised.ee pealeht

Print

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe e-hääletamise usaldusväärsusest ja läbipaistvusest

09.11.2020

  • Valija kohta ei peeta arvestust tema valimistel osalemise kohta

Eestis peetakse valijate arvestust rahvastikuregistri andmete alusel. Valijate nimekiri koostatakse igaks valimiseks iga kord eraldi. Rahvastikuregistris ei peeta arvestust, kas valija on varem valimistel osalenud või mitte. Seetõttu pole sellist isikustatud infot võimalik valija kohta välja võtta. Eraldi kokkuvõtet valija valimistel osalemise kohta ei tehta.

  • Elektrooniliselt teise inimese eest hääletada ei saa

Elektroonilisel hääletamisel tuvastab valija esmalt oma isiku ja kinnitab siis hääle digitaalse allkirjaga. Selleks kasutab valija talle ainuisikuliselt kuuluvat ID-kaarti, mobiil-ID-d või digitaalset isikutunnistust. Seetõttu ei ole võimalik e-hääli e-hääletamise käigus lisada.

Häälte lisamine pole võimalik ka pärast e-hääletamise lõppu, sest e-häälte üle peetakse täpset arvestust. Iga antud e-hääl saab kolmandalt osapoolelt ehk registreerimisteenuse osutajalt ajatempli. Registreerimisteenuse osutaja on olnud SK ID Solutions AS. E-hääletamise lõppedes allkirjastab kogumisteenuse majutuse pakkuja elektroonilise valimiskasti.

Enne e-häälte kokku lugemist kontrollitakse nende vastavust registreerimisteenuse poolt esitatud andmetele. Nii veendutakse, et e-valimiskast on terviklik ehk hääli pole lisatud ega eemaldatud. Samuti kontrollitakse e-hääletajate kuuluvust valijate nimekirja.

  • Häälte lugemisel hääli lisada ei saa

Kokku loetakse vaid need e-hääled, mis on hääletamise lõpuks e-valimiskastis. Valimiskasti on allkirjastanud häälte koguja ja seal sisalduvad hääled on registreerinud kolmas osapool ehk registreerimisteenuse osutaja.

E-hääletamise süsteem väljastab häältelugemise korrektsuse kohta tõendi. Tõendi abil saab kontrollida, et igale loetud häälele vastab krüpteeritud hääl. E-hääletamise tulemust kontrollib audiitor auditirakendusega. Viimastel valimistel osutas audiitoriteenust KPMG. Sellise rakenduse saab kirjutada ja tulemust kontrollida ka kolmas osapool, näiteks vaatlejad või teadlased.

  • E-häälte lugemine on läbipaistev ja äärmiselt kontrollitud toiming, mis on alati õnnestunud

E-häälte lugemine on avalik toiming. Selles osalevad ka erinevad vaatlejad. Samuti kontrollivad toimingute läbiviimist audiitorid. E-häälte lugemine on alati toimunud planeeritud ajagraafiku raames ja lugemine ei ole kordagi ebaõnnestunud. E-häälte lugemise tulemus ise on avalik ja kättesaadav valimiste veebilehel.

  • E-hääletamise süsteem on avalik

Elektroonilise hääletamise dokumentatsioon ja süsteemi lähtekood on avalik info. Kõik e-valimiste toimingud on kontrollitavad, sh e-valimiskasti terviklikkus. E-hääletamise läbiviimisel toimub protsessi- ja andmeaudit. Vaatlejatel on võimalik e-hääletamise läbiviimisel osaleda ja nende jaoks toimub eraldi koolitusprogramm, mille käigus tehakse läbi e-hääletamise protsess algusest lõpuni.