Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Presidendi valimine 2021. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor toimus 30. augustil, 2021.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 80
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 79
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 16
Kandidaat Hääli
Alar Karis 63

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, peetakse 31. augustil teine hääletusvoor.

 

Teine hääletusvoor toimus 31. augustil, 2021.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 80
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 80
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 8
Kandidaat Hääli
Alar Karis 72