Valimised.ee pealeht

Print

Otsused

Vabariigi Valimiskomisjoni töövorm on koosolek. Küsimuse või asja lahendamiseks võtab Vabariigi Valimiskomisjon vastu otsuse, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Otsus jõustub allakirjutamisel. Vabariigi Valimiskomisjoni otsused avalikustatakse Riigi Teatajas.