Print

Otsused

Vabariigi Valimiskomisjoni töövorm on koosolek. Küsimuse või asja lahendamiseks võtab Vabariigi Valimiskomisjon vastu otsuse, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Otsus jõustub allakirjutamisel. Vabariigi Valimiskomisjoni otsused avalikustatakse Riigi Teatajas.