Statistika ja analüüs

Hääletamisest osavõtu statistika (protsentides)

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP) Rahvahääletused (RH)
1992 67,8     66,8
1993   52,6    
1995 68,9      
1996   52,5    
1999 57,4 49,8    
2002   52,5    
2003 58,2     64,1
2004     26,8  
2005   47,4    
2007 61,9      
2009   60,6 43,9  
2011 63,5      
2013   58,0    
2014     36,5  
2015 64,2      
2017   53,3    
2019 63,7      

Kandidaatide arvud

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
1992 628    
1993   8971  
1995 1256    
1996   11128  
1999 1885 12801  
2002   15203  
2003 963    
2004     95
2005   14656  
2007 975    
2009   15322 101
2011 789    
2013   14784  
2014     88
2015 872    
2017   11804  
2019 1099    

Kandidaate mandaadi kohta

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
1992 6,2    
1993   2,5  
1995 12,4    
1996   3,2  
1999 18,7 3,8  
2002   4,6  
2003 9,5    
2004     15,8
2005   4,7  
2007 9,7    
2009   5,0 16,8
2011 7,8    
2013   5,0  
2014     14,7
2015 8,6    
2017   6,8  
2019 10,9    

Kandidaatide keskmine vanus

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
1992 46,8    
1995 46,8    
1999 49,0 44,6  
2002   44,8  
2003 47,4    
2004     45,9
2005   44,6  
2007 46,7    
2009   44,7 46,1
2011 47,2    
2013   46,2  
2014     48,7
2015 48,8    
2017   48,4  
2019 49,1    

Eelhääletanute osakaal (protsendides)

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
1993   17,5  
1995 22,9    
1996   27,6  
1999 14,5 18,2  
2002   19,7  
2003 25,0    
2004     29,4
2005   29,6  
2007 30,8    
2009   35,7 32,4
2011 43,1    
2013   42,1  
2014     52,9
2015 51,2    
2017   52,3  
2019 61,3    

Väljaspool elukohta hääletanute arv

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
1999 8305 7540  
2002   8765  
2003 19701    
2004     17870
2005   19191  
2007 38099    
2009   25210 14793
2011 26098    
2013   40857  
2014     25617
2015 48334    
2017   48220  
2019 40088    

Elektrooniliselt hääletanute arv

E-hääletamist kasutati esmakordselt 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
2005   9317  
2007 30275    
2009   104413 58669
2011 140846    
2013   133808  
2014     103151
2015 176491    
2017   186034  
2019 247232    

 

Kodus hääletanute arv

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
1999 14834 16299  
2002   17158  
2003 12682    
2004     4142
2005   11026  
2007 11030    
2009   9703 3689
2011 7648    
2013   9327  
2014     2858
2015 6242    
2017   6439  
2019 5127    

Välisriigis hääletnute arv

Sisaldab alaliselt välisriigis elavate valijate (paberil ja elektrooniliselt) antud hääli.

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Euroopa Parlamendi valimised (EP) Rahvahääletused (RH)
1992 9343   8242
1995 6678    
1999 3294    
2003 1915   2768
2004   1509  
2007 2265    
2009   1307  
2011 2763    
2014   1657  
2015 3998    
2019 6454    

Kehtetute sedelite osakaal (protsentides)

Valimiste aasta Riigikogu valimised (RK) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised (KOV) Euroopa Parlamendi valimised (EP)
1992 2,0    
1993   1,9  
1995 0,9    
1996   1,0  
1999 1,7 1,1  
2002   1,2  
2003 1,2    
2004     1,0
2005   1,2  
2007 1,0    
2009   0,7 0,6
2011 0,9    
2013   0,7  
2014     0,4
2015 0,7    
2017   0,7  
2019 0,7