Valimisringkonnad ja valimisjaoskonnad

Valimisringkond on üksus, mille piires tehakse kindlaks valimistulemus (jagatakse mandaadid). Riigikogu valimistel jaguneb riigi territoorium 12-ks ringkonnaks. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel moodustavad vallad ja linnad reeglina ühe valimisringkonna, erandina moodustatakse mitu ringkonda seaduses ettenähtud tingimustel. Euroopa Parlamendi valimistel moodustab Eesti ühe valimisringkonna.

Valimisringkonnad Riigikogu valimistel

Hääletamise korraldamiseks jaotatakse ringkonnad omakorda valimisjaoskondadeks. Valimisjaoskondade moodustamine on linna- või vallavalitsuse pädevuses. Enne valimisi avalikustatakse valimisjaoskondade asukohad ning lahtiolekuajad valimiste veebilehel. Valimisjaoskonnad on alatised, st enne iga valimist neid uuesti ei moodustata.

Iga valija on kantud ühe valimisjaoskonna nimekirja, kuid see ei tähenda et ta peab ilmtingimata selles jaoskonnas hääletama. Eelhääletada saab ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, selle kohta vaata täpsemalt teemat Eelhääletamine. Lisaks on võimalik hääletada elektrooniliselt. Valimispäeval saab hääletada ainult elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valija antud häält arvestatakse ja loetakse tema elukohajärgses jaoskonnas. Kui ta on eelhääletanud mõnes teises valimisjaoskonnas, saadetakse ümbrikes hääletamissedel elukohajärgsesse jaoskonda. Seal kontrollitakse, et isik on selle jaoskonna valija, välimine ümbrik tehakse lahti ning märketa ümbrikus hääletamissedel pannakse teiste jaoskonna sedelite hulka.

Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate Te teavet valijakaardilt või valimiste veebilehelt.