Valimised.ee pealeht

Print

Valimisringkonnad ja valimisjaoskonnad

Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid ja mille piires tehakse kindlaks valimistulemus (jagatakse mandaadid). Riigikogu valimistel jaguneb riigi territoorium 12-ks ringkonnaks.

Valimisringkonnad Riigikogu valimistel

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel moodustavad vallad ja linnad reeglina ühe valimisringkonna, erandina moodustatakse mitu ringkonda seaduses ettenähtud tingimustel. Euroopa Parlamendi valimistel moodustab Eesti ühe valimisringkonna.

Hääletamise korraldamiseks moodustatakse valimisjaoskonnad. Valimisjaoskonnal on hääletamisruum või hääletamisruumid. Hääletamine valimispäeval või eelhääletamise päevadel võib toimuda erinevates hääletamisruumides.

Valimisjaoskondade moodustamine on linna- või vallavalitsuse pädevuses. Iga valla ja linna ning Tallinnas linnaosa territooriumil moodustatakse vähemalt üks valimisjaoskond oma hääletamisruumiga. 

Valija saab eelhääletamise päevadel ja valimispäeval hääletada igas oma elukohajärgses valimisringkonnas moodustatud valimisjaoskonna hääletamisruumis.  Kuuendast kuni kolmanda päevani enne valimispäeva (esmaspäevast neljapäevani) saab eelhääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda asuvate valimisjaoskondade hääletamisruumides. 

Valimispäevale eelneval reedel ja laupäeval ning valimispäeval saab hääletada ainul oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvate valimisjaoskondade hääletamisruumides. 

Valija antud häält arvestatakse ja loetakse tema elukohajärgses valimisringkonnas. Kui ta on eelhääletanud mõnes teises valimisringkonnas asuvas valimisjaoskonna hääletamisruumis, saadetakse ümbrikes hääletamissedel elukohajärgsesse valimisringkonda.

Enne valimisi avalikustatakse valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad ning lahtiolekuajad valimiste veebilehel.