Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Presidendi valimine 1996. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor leidis aset 26. augustil, 1996.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 97
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 95
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 2
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 14
Kandidaat Hääli
Lennart-Georg Meri 45
Arnold Rüütel 34

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, peeti teine hääletusvoor. Enne teist vooru toimus uus kandidaatide ülesseadmine.

 

Teine hääletusvoor leidis aset 27. augustil, 1996.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 98
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 96
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 12
Kandidaat Hääli
Lennart-Georg Meri 49
Arnold Rüütel 34

 

Kolmas hääletusvoor, mis toimus 27. augustil, 1996.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi kolmanda hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 98
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 96
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 11
Kandidaat Hääli
Lennart-Georg Meri 52
Arnold Rüütel 32

Kuna Vabariigi Presidendi valimisel Riigikogus ei saavutanud ükski kandidaat vajalikku Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, kutsus Riigikogu Esimees kokku valimiskogu. Vabariigi presidendi valimine valimiskogus määrati 20. septembriks, 1996.

 

Valimine valimiskogus

Esimene hääletusvoor valimiskogus toimus 20. septembril "Estonia" kontserdisaalis.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv 374
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv 372
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv 372
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 0
Kandidaat Hääli
Tunne-Väldo Kelam 76
Lennart-Georg Meri 139
Siiri Oviir 25
Arnold Rüütel 85
Enn Tõugu 47

 

Kuna ükski kandidaat ei saavutanud nõutavat häälteenamust, peeti samal päeval teine hääletusvoor.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv 374
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv 372
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv 372
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 6
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 44
Kandidaat Hääli
Lennart-Georg Meri 196
Arnold Rüütel 126

Lennart-Georg Meri kogus üle 50% hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häältest ja osutus seega valituks Vabariigi Presidendiks.