Print

E-hääletamise etapid valijarakenduses

Valija tuvastamine

Esmalt avaneb aken, kus saab valida, kas kasutada hääletamisel ID-kaarti või mobiil-ID-d.

eID vahendi valik

Klõpsates ID-kaardi ikoonil palutakse sisestada PIN1 kood. Pärast sisestamist vajutada nuppu "OK".

PIN1 sisestus

Mobiil-ID kasutajatel palutakse sisestada oma mobiiltelefoni number ja isikukood.

MID parameetrite sisestus

Seejärel tuleb vajutada nuppu "Saadan". Arvutiekraanile ilmub kontrollkood, sama kood ilmub ka mobiiltelefoni aknasse.

MID PIN-i sisestuse ootamine

Tähtis on veenduda, et kuvatavad koodid on samad. Edasi tuleb seda kinnitada telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis isikutuvastuseks PIN1 koodi. Koodi sisestamise järel tuleb vajutada nuppu "OK". Isiku tuvastamiseks nii ID-kaardi kui mobiil-ID-ga võib kuluda mõni hetk, millal süsteem kontrollib, kas inimene on juba hääletanud. Samuti laetakse elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekirjad.

 

Kandidaatidega tutvumine ja valiku tegemine

Pärast tuvastamist avaneb järgnev lehekülg:

Tervitusekraan

Juhul, kui valija on juba korra e-hääletanud, antakse sellest teada. Edasi tuleb klõpsata nuppu "Hääletama", misjärel avaneb elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekiri. Valijarakendus kuvab erakondi ja kandidaate failipuusarnases andmestruktuuris. Kui avaneb valiku tegemise kuva, kuvatakse algselt vaid erakondade nimed. Kõik üksikkandidaadid kuvatakse samuti ühte gruppi kuuluvana.

Kandidaadid erakondadena

Sobiva erakonna või üksikkandidaatide nime peal klõpsates avaneb detailne loend kandidaatidest.

Erakond avatud

Nimekirjast on võimalik kandidaatide nime järgi otsida. Otsing rakendub, kui on sisestatud vähemalt kaks sümbolit. Otsingus tuleb kasutada suuri tähti.

Otsing

Valija saab vasakust veerust leida sobiva kandidaadi ning klõpsata nuppu "Valin". Järgmisel lehel tuleb valikut kinnitada.

Kandidaat valitud

 

Hääle kinnitamine digiallkirjaga

Hääle kinnitamine

E-hääletajal on võimalus minna tagasi valikut muutma. Selleks tuleb vajutada nuppu "Tagasi". Kui aga valik on kindel, peab klõpsama nuppu "Kinnitan". Süsteem salastab tehtud valiku, mis seejärel allkirjastatakse.

ID-kaardi kasutajatel palutakse sisestada oma ID-kaardi PIN2. Pärast koodi sisestamist tuleb vajutada "OK".

Mobiil-ID kasutajatel ilmub arvutiekraanile kontrollkood, sama kood ilmub ka mobiiltelefoni aknasse. Valija peab veenduma, et kuvatavad koodid on samad ning kinnitama seda telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis allkirjastamiseks PIN2-koodi. Sisestamise järel tuleb vajutada nuppu "OK".

Sellega on e-hääletamine lõppenud, valijal palutakse valimisrakendus sulgeda. Sulgemine tagab, et ühendus hääletuskeskusega on tõepoolest lõpetatud.

Hääl antud

 

Korduvhääletamine

E-hääletamise süsteem võimaldab ümberhääletamist. Korduvhääletamise korral läheb arvesse ainult viimasena antud hääl. Korduvhääletamiseks tuleb eelnevaid juhiseid järgides käivitada Valijarakendus. Süsteem tuvastab, et valija on juba hääletanud ja soovib kinnitust kordushääletamise kohta. 

 

E-hääle tühistamine

Kui valija on e-hääletanud mitu korda, siis korduvad e-hääled tühistatakse. Tühistamise aluseks on e-hääle kellaaeg, arvesse võetakse ajaliselt viimane hääl. Elektrooniliselt antud hääle võib tühistada ka jaoskonnas - kui e-hääletanud inimene hääletab ka jaoskonnas, jääb kehtima pabersedelil antud hääl. Jaoskonnas saab hääletada kuni eelhääletamise viimase päeva kella 20-ni. E-hääle tühistamise aluseks on valimisjaoskonnast edastatud tühistamisteatis. Valimispäeval e-häält muuta ei saa. 

E-hääle tühistamisel jääb valija valik salastatuks. E-hääle arvestamist saab kontrollida e-hääletamise ajal nutitelefoni abil või valimispäeval elukohajärgses valimisjaoskonnas valijate nimekirja alusel. Valija saab kontrollida valijate nimekirjas vaid enda kohta käivat teavet.

 

Kui ilmneb viga

Kui vea sisu ja tähendus ei ilmne veateate tekstist, tuleb kirjutada abi@valimised.ee. Kui arvuti või mõni muu tehniline rike ei võimalda e-hääletamist, saab oma hääle anda harilikul viisil valimisjaoskonnas.

Näiteks, kui ID-kaarti või tema sertifikaate ei leita, ilmub järgmine teade:

ID kaardi viga

Antud juhul tuleb kontrollida, kas ID-kaart on lugejasse sisestatud korralikult õiget pidi. Seejärel tuleb vajutada nuppu "Sulge" ning alustada hääletamist uuesti valijarakenduse avalehelt. Sertifikaatide registreerimiseks peab asetama ID-kaardi lugejasse ning käivitama DigiDoc4 kliendi. ID-kaardi sertifikaadid registreeritakse süsteemsesse sertifikaadihoidlasse automaatselt ajal, kui rakendus kuvab kaardilugejas oleva dokumendi andmed.

Vale PIN-koodi sisestamisega tuleb ekraanile sellesisuline hoiatus - valesti sisestatud koodi nimi ja koodi lukustumiseni jäänud kordade arv. Pärast kolmekordset vale koodi sisestamist kood lukustub. PIN1 ja PIN2 koodi saab lahti blokeerida kasutades DigiDoc4 klienti. 

Abi ID-kaardiga seotud toimingute kohta saab telefonilt 631 6633 või abi@valimised.ee.