Valimised.ee pealeht

Print

E-hääletamise etapid valijarakenduses

Valija tuvastamine

Esmalt avaneb aken, kus saab valida, kas kasutada hääletamisel ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Pilt
Vali ID-kaart või mobiil-ID

Klõpsates ID-kaardi ikoonil palutakse sisestada PIN1 kood. Pärast PIN1 sisestamist tuleb vajutada nuppu "OK".

Pilt
etapid2 pin1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiil-ID kasutajatel palutakse sisestada oma mobiiltelefoni number ja isikukood.

Pilt
etapid3-MID

Seejärel tuleb vajutada nuppu "Saadan". Arvutiekraanile ilmub kontrollkood, sama kood ilmub ka mobiiltelefoni aknasse.

Pilt
etapid4 MID oode

Tähtis on veenduda, et kuvatavad koodid on samad. Edasi tuleb seda kinnitada telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis isikutuvastuseks PIN1 koodi. Koodi sisestamise järel tuleb vajutada nuppu "OK".

Isiku tuvastamiseks nii ID-kaardi kui ka mobiil-ID-ga võib kuluda mõni hetk, mil süsteem kontrollib, kas inimene on juba hääletanud. Samuti kuvatakse hääletaja jaoks tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekirjad.

 

Kandidaatidega tutvumine ja valiku tegemine

Pärast hääletaja isiku tuvastamist avaneb järgnev lehekülg:

Pilt
etapid5 tere

Juhul, kui valija on juba korra e-hääletanud, antakse talle sellest teada. Edasi tuleb vajutada nuppu "Otsustama", misjärel avaneb elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekiri.

Valijarakendus kuvab erakondi ja kandidaate andmepuuna. See tähendab, et alguses kuvab rakendus vaid erakondade nimed ja ka kõik üksikkandidaadid kuvatakse ühte gruppi kuuluvana.

Pilt
etapid 6-1 valik algus

Meelepärasele erakonnale või üksikkandidaatide grupile klõpsates avaneb detailne loend kandidaatidest:

Pilt
etapid 6-2 valik ava

Kandidaati saab nimekirjast ka nime järgi otsida. Selleks tuleb sisestada vähemalt kaks sümbolit.

Pilt
etapid 6-3 valik otsing

Vasakus veerus kuvatakse valija otsingu tulemused, kust saab sobivale kandidaadile klõpsata ja seejärel klõpsata nuppu "Valin". Järgmisel lehel tuleb oma valikut kinnitada.

Pilt
etapid 6-4 valik valitud

 

Hääle kinnitamine digiallkirjaga

E-hääletajal on enne hääle andmist võimalus minna tagasi ja oma valikut muuta. Selleks tuleb vajutada nuppu „Tagasi“. Kui aga valik on kindel, tuleb klõpsata nuppu „Hääletan“. Süsteem salastab tehtud valiku, mis saab seejärel hääletaja allkirja.

Pilt
etapid 7 kinnitus

ID-kaardi kasutajatel palutakse sisestada oma ID-kaardi PIN2. Pärast koodi sisestamist tuleb vajutada "OK".

Mobiil-ID kasutajatel ilmub arvutiekraanile kontrollkood, sama kood ilmub ka mobiiltelefoni aknasse. Valija peab veenduma, et kuvatavad koodid on samad ning kinnitama seda telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis allkirjastamiseks PIN2-koodi. Sisestamise järel tuleb vajutada nuppu "OK".

Sellega on e-hääletamine lõppenud, valijal palutakse valimisrakendus sulgeda. Sulgemine tagab, et ühendus hääletuskeskusega on tõepoolest lõpetatud.

Pilt
etapid 8 ok

 

Korduvhääletamine

E-hääletamise süsteem võimaldab ümberhääletamist. Korduvhääletamise korral läheb arvesse ainult viimasena antud hääl. Korduvhääletamiseks tuleb eelnevaid juhiseid järgides käivitada Valijarakendus. Süsteem tuvastab, et valija on juba hääletanud ja soovib kinnitust kordushääletamise kohta. 

 

E-hääle tühistamine

Kui valija on e-hääletanud mitu korda, siis korduvad e-hääled tühistatakse. Tühistamise aluseks on e-hääle kellaaeg, arvesse võetakse ajaliselt viimasena antud hääl. E-hääletada saab kuni valimisnädala laupäeva õhtuni kell 20.00. Kui valija hääletab lisaks ka pabersedeliga jaoskonnas, siis tema e-häält ei arvestata ja kehtima jääb pabersedelil antud hääl. Alates 2021. aastast saab e-häält jaoskonnas pabersedeliga ümber hääletada kuni valimispäeva õhtuni.

Valija saab nutitelefoni abil pärast e-hääletamist kontrollida, kas tema e-hääl läks arvesse.

Temaatilised viited

E-hääle kontrollimine

 

Kui ilmneb viga

Kui vea sisu ja tähendus ei ilmne veateate tekstist, tuleb kirjutada [email protected]. Kui arvuti või mõni muu tehniline rike ei võimalda valijal e-hääletada, saab ta oma hääle anda pabersedelil valimisjaoskonnas.

Näiteks kui valijarakendus ei leia ID-kaarti või tema sertifikaate, ilmub järgmine teade:

Pilt
etapid9 errview6

Sellisel juhul tuleb kontrollida, kas ID-kaart on korralikult ja õiget pidi lugejasse sisestatud. Seejärel tuleb valijal vajutada nuppu "Sulgen", sisestada ID-kaart korrektselt lugejasse ning alustada hääletamist uuesti valijarakenduse avalehelt.

Sertifikaatide registreerimiseks tuleb sisestada ID-kaart lugejasse ning käivitada DigiDoc4 klient. ID-kaardi sertifikaadid registreeritakse automaatselt ajal, kui rakendus kuvab valijale kaardilugejas oleva dokumendi andmed.

Vale PIN-koodi sisestamisel kuvatakse ekraanile vastav hoiatus - valesti sisestatud koodi nimi ja koodi lukustumiseni jäänud sisetamise kordade arv. Pärast kolmekordset vale koodi sisestamist kood lukustub. PIN1 ja PIN2 koodi saab avada kasutades DigiDoc4 klienti. 

ID-kaardiga seotud küsimuste korral saab abi valimiste infotelefonilt 631 6633 või kirjutades [email protected].