Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Presidendi valimine 2016. aastal

I valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor toimus 29. augustil 2016

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 99
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 99
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 8
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv 91
Kandidaat Hääli
Allar Jõks 25
Eiki Nestor 40
Mailis Reps 26

Kuna ükski Vabariigi Presidendi kandidaat ei saanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, ei tunnistata valituks ühtegi kandidaati.

 

Teine hääletusvoor toimus 30. augustil 2016

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 99
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 99
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 1
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv 98
Kandidaat Hääli
Allar Jõks 21
Siim Kallas 45
Mailis Reps 32

Kuna ükski Vabariigi Presidendi kandidaat ei saanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, ei tunnistata valituks ühtegi kandidaati.

 

Kolmas hääletusvoor toimus 30. augustil 2016

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 99
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 98
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 30
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv 68
Kandidaat Hääli
Siim Kallas 42
Mailis Reps 26

Kuna ükski Vabariigi Presidendi kandidaat ei saanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, ei tunnistata valituks ühtegi kandidaati.

 

Valimine Valimiskogus

Esimene hääletusvoor toimus 24. septembril 2016

Presidendikandidaatide Siim Kallase ja Mailis Repsi nimed kanti valimiskogus hääletamissedelile Riigikogus toimunud kolmanda hääletusvooru tulemuste põhjal.

Marina Kaljurand esitati Vabariigi Presidendi kandidaadiks 20. septembril. Mart Helme esitati Vabariigi Presidendi kandidaadiks 21. septembril. Allar Jõks esitati Vabariigi Presidendi kandidaadiks 22. septembril.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv 335
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv 334
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv 334
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 0
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv 334
Kandidaat Hääli
Mart Helme 16
Allar Jõks 83
Marina Kaljurand 75
Siim Kallas 81
Mailis Reps 79

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus, peeti 24. septembril teine hääletusvoor.

 

Teine hääletusvoor toimus 24. septembril 2016

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv 335
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv 333
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv 332
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 3
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 57
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv 272
Kandidaat Hääli
Allar Jõks 134
Siim Kallas 138

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus, ei osutunud ükski kandidaat valituks.

 

II valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor toimus 3. oktoobril 2016

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 98
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 98
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 17
6. Vabariigi Presidendi kandidaatidele antud häälte arv 81
Kandidaat Hääli
Kersti Kaljulaid 81

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 16 lõikest 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab tunnistada Kersti Kaljulaid valituks Vabariigi Presidendiks.