Valimised.ee pealeht

Print

Riigikogu valimised 2023

 Hääletamis- ja valimistulemus

 

Hääletamisest osavõtu statistika

Hääletamisest osavõtu protsent vanusegruppide kaupa

Vanusegrupp 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75
Protsent 45,7 55,0 61,1 68,6 70,7 73,9 65,7

Hääletamisviisid protsentides vanusegruppide kaupa

Vanusegrupp 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 Kõik
Pabersedeliga hääletanuid 40,3 35,6 42,0 45,0 52,7 62,7 67,2 49,1
Elektrooniliselt hääletanuid 59,7 64,4 58,0 55,0 47,3 37,3 32,8 50,9

Vanusegrupid protsentides hääletamisviiside kaupa

Vanusegrupp Pabersedeliga hääletanud Elektrooniliselt hääletanud Kõik hääletanud
18-24 5,5 7,8 6,7
25-34 10,0 17,6 13,9
35-44 15,8 21,1 18,5
45-54 17,0 20,1 18,6
55-64 18,0 15,6 16,8
65-74 18,2 10,5 14,3
>75 15,4 7,3 11,3

Hääletamisest osavõtu protsent soolise jaotuse kaupa

Sugu Naisi Mehi
Protsent 65,6 61,0

Hääletamisviisid protsentides soolise jaotuse kaupa

Sugu Naisi Mehi Kõik
Pabersedeliga hääletanuid 50,8 46,9 49,1
Elektrooniliselt hääletanuid 49,2 53,1 50,9

Sooline jaotus protsentides hääletamisviiside kaupa

Sugu Pabersedeliga hääletanud Elektrooniliselt hääletanuid Kõik hääletanud
Naisi 58,9 55,0 56,9
Mehi 41,1 45,0 43,1

 

 

Kandidaadid

Kandidaatide sooline struktuur erakondade kaupa

Erakond või üksikkandidaadid Naisi Mehi Kokku
Eesti Keskerakond 40 85 125
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23 102 125
Eesti Reformierakond 45 80 125
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI 10 15 25
Erakond Eesti 200 49 76 125
Erakond Eestimaa Rohelised 24 34 58
Erakond Parempoolsed 41 84 125
ISAMAA Erakond 29 96 125
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 55 70 125
Üksikkandidaadid 0 10 10
Kõik Kokku 316 652 968

Kandidaatide sooline struktuur hääletamisviiside kaupa 

Kandidaadi sugu Naine Mees Kokku
Pabersedeliga saadud häälte arv 82 628 215 490 298 118
E-häälte arv 119 196 192 985 312 181
Häälte arv kokku 201 824 408 475 610 299

 

Temaatilised viited

Kandidaatide nimekirjad

 

Valimisjaoskonnad

Temaatilised viited

Valimisjaoskonnad

 

Valimistoimingud ja tähtajad