Elektroonilise hääletamise statistika

E-hääletamist kasutati esmakordselt 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui üle 9 tuhande valija (1,9% hääletamisest osavõtnutest) andis oma hääle Interneti teel. 2009. aasta sügisel toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletas üle 104 tuhande valija (15,8% hääletamisest osavõtnutest) elektrooniliselt. 2011. a Riigikogu valimistel suurene elektrooniliselt hääletajate hulk veelgi, ületades 140 tuhande piiri ja 2017. a kohaliku omavalituse volikogu valimistel võttis e-hääletamisest osa üle 185 tuhande hääletaja.

  KOV 2005 RK 2007 EP 2009 KOV 2009 RK 2011 KOV 2013 EP 2014 RK 2015 KOV 2017
Valijate koguarv 1 059 292 897 243 909 628 1 094 317 913 346 1 086 935 902 873 899 793 1 100 647
Hääletajate koguarv 502 504 555 463 399 181 662 813 580 264 630 050 329 766 577 910 586 519
Hääletamisest osavõtt 47,4% 61,9% 43,9% 60,6% 63,5% 58,0% 36,5% 64,2% 53.3%
E-hääletajate arv 9 317 30 275 58 669 104 413 140 846 133 808 103 151 176 491 186 034
Tühistatud e-häälte arv 30 32 55 100 82 146 46 162 163
Loetud e-häälte arv 9 287 30 243 58 614 104 313 140 764 133 662 103 105 176 329 185 871
Kehtetute e-häälte arv - - - - -*** 1 - 1 -
Korduvate e-häälte arv 364 789 910 2 373 4 384 3 045 2 019 4 593 4 527
E-hääletajate osakaal kõikidest valijatest 0,9% 3,4% 6,5% 9,5% 15,4% 12,3% 11,4% 19,6% 16,9%
E-hääletajate osakaal kõikidest osalenud hääletajatest 1,9% 5,5% 14,7% 15,8% 24,3% 21,2% 31,3% 30,5% 31,7%
E-häälte osakaal kõikidest eelhääletusel antud häältest 7,2% 17,6% 45,4% 44% 56,4% 50,5%  59,2% 59,6% 60,6%
Välisriigis antud e-häälte osakaal kõikidest e-häältest - 2% *
51 riiki
3% *
66 riiki
2,8% **
82 riiki
3,9%*
105 riiki
4,2%**
105 riiki 
4,7%*
98 riiki
5,7%*
116 riiki
4,1%**
115 riiki
E-hääletamise periood 3 päeva 3 päeva 7 päeva 7 päeva 7 päeva 7 päeva 7 päeva 7 päeva 7 päeva
Mobiil-ID abil hääletatud - - - - 2 690 11 753 11 609 22 084 44 211
Mobiil-ID abil antud e-häälte osakaal kõikidest e-häältest - - - - 1,9% 8,6%  11,0% 12,2% 23,8%
Kontrollrakendusega kontrollitud häälte osakaal - - - - - 3,4% 4,0% 4,3% 4,0%

* alaliselt ja ajutiselt välisriigis
** ajutiselt välisriigis
*** üks kehtetu sedel, mis kajastub tühistatud e-häälte arvestuses

 

E-hääletajate arv maakonniti 2005-2017

  KOV 2005 RK 2007 EP 2009 KOV 2009 RK 2011 KOV 2013 EP 2014 RK 2015 KOV 2017
Harjumaa
1137
3983
8503
14 407
20 675
19 281
15 901 26 832 28 586
Hiiumaa
97
274
521
1 017
1 510
1 466
1 053 1 891 2 106
Ida-Virumaa
358
876
2 122
5 344
4 807
5 602
2 878 5 386 8 649
Jõgevamaa
188
647
1 122
2 234
3 019
3 015
1 957 3 930 4 307
Järvamaa
245
846
1 489
2 894
3 844
3 590
2 484 4 552 4 923
Läänemaa
172
600
1 175
2 290
2 943
2 790
2 022 3 609 3 347
Lääne-Virumaa
339
1 151
2 086
4 190
5 920
5 322
3 840 7 421 8 297
Põlvamaa
197
621
987
2 085
3 030
3 115
1 916 3 794 3 880
Pärnumaa
453
1 713
3 349
6 490
8 898
7 847
5 609 10 722 11 294
Raplamaa
243
944
1 556
2 797
4 242
3 621
2 802 5 287 4 868
Saaremaa
255
811
1 376
2 724
4 110
3 820
2 811 5 388 5 575
Tartumaa
256
960
1 762
3 453
5 305
5 253
3 898 7 725 8 711
Valgamaa
209
576
1 006
2 030
2 696
2 725
1 721 3 414 3 839
Viljandimaa
332
1 185
2 033
3 605
5 295
4 666
3 439 6 501 6 879
Võrumaa
218
639
1 223
2 507
3 502
3 606
2 289 4 581 5 915
Tallinn
3 832
11 656
23 270
38 147
48 241
47 789
38 695 58 711 60 454
Tartu linn
786
2 674
4 786
8 199
11 614
10 300
8 751 14 000 14 404
Alaliselt välisriigis
-
119
303
-
1 195
-
1 085 2 747 -
KOKKU 9 317 30 275 58 669 104 413 140 846 133 808 103 151 176 491 186 034

 

E-hääletamise tulemus 2005. aasta KOV volikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 3 039
Isamaaliit 1 629
Res Publica 965
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 916
Eesti Keskerakond 806
Eestimaa Rahvaliit 640
Erakond Eesti Kristlik Rahvapartei 24
Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 12
Eesti Iseseisvuspartei 8
Eesti Vasakpartei 6
Vene Erakond Eestis 0
Muud 1 242
Kokku 9 287

 

E-hääletamise tulemus 2007. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 10 438
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 8 067
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4 020
Erakond Eestimaa Rohelised 3 221
Eesti Keskerakond 2 765
Eestimaa Rahvaliit 1 085
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 345
Konstitutsioonierakond 120
Eesti Iseseisvuspartei 91
Eesti Vasakpartei 35
Vene Erakond Eestis 30
Üksikkandidaadid 26
Kokku 30 243

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaat E-hääli
Indrek Tarand 18 905
Eesti Reformierakond 11 759
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 10 113
Eesti Keskerakond 6 388
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6 087
Erakond Eestimaa Rohelised 1 945
Martin Helme 1 105
Dimitri Klenski 773
Eestimaa Rahvaliit 769
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 177
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 169
Libertas Eesti Erakond 137
Vene Erakond Eestis 128
Põllumeeste Kogu 60
Juri Žuravljov 42
Märt Õigus 42
Taira Aasa 15
Kokku 58 614

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta KOV volikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 26 148
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 23 505
Eesti Keskerakond 15 304
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11 173
Erakond Eestimaa Rohelised 2 128
Eestimaa Rahvaliit 1 382
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 204
Eesti Iseseisvuspartei 42
Muud 24 427
Kokku 104 313

 

E-hääletamise tulemus 2011. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 52 015
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 35 735
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25 332
Eesti Keskerakond 13 892
Erakond Eestimaa Rohelised 6 121
Eestimaa Rahvaliit 1 875
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 590
Vene Erakond Eestis 779
Eesti Iseseisvuspartei 463
Üksikkandidaadid 3 962
Kokku 140 764

 

E-hääletamise tulemus 2013. aasta KOV volikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 34 743
Eesti Reformierakond 28 756
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19 790
Eesti Keskerakond 12 442
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 214
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 3
Muud 35 714
Kokku 133 662

 

E-hääletamise tulemus 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli 
Eesti Reformierakond 33 385
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 19 327
Indrek Tarand 16 003
Sotsiaaldemokraatlik erakond 15 552
Teised üksikkandidaadid 7 918
Eesti Keskerakond 6 071
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 832
Teised erakonnad 2 017
Kokku 103 105

 

E-hääletamise tulemus 2015. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 66 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 30 299
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 29 791
Eesti Vabaerakond 21 129
Eesti Keskerakond 13 437
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 12 167
Erakond Eestimaa Rohelised 2 118
Rahva Ühtsuse Erakond 586
Eesti Iseseisvuspartei 185
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 70
Üksikkandidaadid 263
Kokku 176 328

 

E-hääletamise tulemus 2017. aasta KOV volikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 55 220
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 18 855
Eesti Keskerakond 18 722
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 11 219
Erakond Eestimaa Rohelised 2 369
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 138
Muud 54 065
Kokku 185 871

 

E-hääletajate vanuseline struktuur 2005-2017

Vanus KOV2005 RK2007 EP2009 KOV2009 RK2011 KOV2013 EP2014 RK2015 KOV2017
16-17 - - - - - - - - 1989
18-24 932 3394 5806 11237 14851 11745 7036 14727 12503
25-34 3104 9692 17167 29889 39013 34778 23672 44692 40930
35-44 2252 7063 13534 24604 33438 32708 24672 42070 42976
45-54 1595 5206 10962 19557 25752 24587 19890 32738 37041
55‑64 844 3029 7001 12075 17195 17205 15429 23277 27537
65‑74 382 1270 3184 5065 7445 8236 8353 11870 14654
> 75 208 621 1015 1986 3152 4549 4099 7117 8404

 

 

E-hääletajate sooline struktuur 2005-2017
Sugu KOV2005 RK2007 EP2009 KOV2009 RK2011 KOV2013 EP2014 RK2015 KOV2017
Mehi 5061 15681 28879 49343 65396 63963 50000 83560 87987
Naisi 4256 14594 29735 55070 75450 69845 53151 92931 98047

 

 

E-hääletajate aktiivsus päevade lõikes 2005-2017
Päev KOV2005 RK2007 EP2009 KOV2009 RK2011 KOV2013 EP2014 RK2015 KOV2017
1. 3683 12907 12286 19212 18676 20600 20145 39039 32566
2. 2967 9421 8123 14211 19544 15360 11922 24626 22300
3. 3031 8736 3514 8257 13541 9232 7080 17133 16382
4.     5279 12888 18468 14930 10883 20721 25518
5.     9246 17438 23179 20764 15070 20847 27525
6.     9592 16297 23785 27133 17743 25850 32576
7.     11539 18483 28037 28834 22324 32868 33694