Valimised.ee pealeht

Print

Elektroonilise hääletamise statistika

Hääletamisest osavõtt

Valimised Valijate koguarv Hääletajate koguarv Hääletamisest osavõtt
RK 2023 966 129 613 801 63,5%
KOV 2021 1 074 046 587 361 54,7%
EP 2019 885 417 332 859 37,6%
RK 2019 887 420 565 045 63,7%
KOV 2017 1 100 647 586 519 53,3%
RK 2015 899 793 577 910 64,2%
EP 2014 902 873 329 766 36,5%
KOV 2013 1 086 935 630 050 58,0%
RK 2011 913 346 580 264 63,5%
KOV 2009 1 094 317 662 813 60,6%
EP 2009 909 628 399 181 43,9%
RK 2007 897 243 555 463 61,9%
KOV 2005 1 059 292 502 504 47,4%

 

E-hääletamise põhinäitajad

E-hääletamist kasutati esmakordselt 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

Valimised E‑hääletajate arv Tühistatud e‑häälte arv Loetud e‑häälte arv Kehtetute e‑häälte arv Korduvate e‑häälte arv
RK 2023 313 514 1 332 312 182 1 10 787
KOV 2021 275 587 1 966 273 620 1 23 598
EP 2019 155 521 73 155 448 - 2 555
RK 2019 247 232 191 247 041 - 6 340
KOV 2017 186 034 163 185 871 - 4 527
RK 2015 176 491 162 176 329 1 4 593
EP 2014 103 151 46 103 105 - 2 019
KOV 2013 133 808 146 133 662 1 3 045
RK 2011 140 846 82 140 764 -* 4 384
KOV 2009 104 413 100 104 313 - 2 373
EP 2009 58 669 55 58 614 - 910
RK 2007 30 275 32 30 243 - 789
KOV 2005 9 317 30 9 287 - 364

* üks kehtetu sedel, mis kajastub tühistatud e-häälte arvestuses

Pilt
Loetud e‑häälte arv

 

E-hääletamise osakaalud

Välisriigis antud e-häälte osakaalus on arvestatud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel nii alaliselt kui ajutiselt välisriigis olevaid hääletajate e-hääli. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saavad välisriigis elektrooniliselt hääletada ainult ajutiselt välisriigis viibivad valijad ning osakaalus on arvestatud vaid nende e-hääli.

Valimised E‑hääletajate osakaal kõikidest valijatest E‑hääletajate osakaal kõikidest osalenud hääletajatest E‑häälte osakaal kõikidest eelhääletusel antud häältest Välisriigis antud e‑häälte osakaal kõikidest e-häältest Välisriikide arv
RK 2023 32,5% 51,1% 68,9% 7,8% 100
KOV 2021 25,7% 46,9% 64,6% 4,1% 110
EP 2019 17,6% 46,7% 69,4% 5,5% 109
RK 2019 27,9% 43,8% 71,4% 6,3% 143
KOV 2017 16,9% 31,7% 60,6% 4,1% 115
RK 2015 19,6% 30,5% 59,6% 5,7% 116
EP 2014 11,4% 31,3% 59,2% 4,7% 98
KOV 2013 12,3% 21,2% 50,5% 4,2% 105
RK 2011 15,4% 24,3% 56,4% 3,9% 105
KOV 2009 9,5% 15,8% 44,0% 2,8% 82
EP 2009 6,5% 14,7% 45,4% 3,0% 66
RK 2007 3,4% 5,5% 17,6% 2,0% 51
KOV 2005 0,9% 1,9% 7,2% - -
Pilt
E‑hääletajate osakaal kõikidest osalenud hääletajatest

 

Mobiil-ID ja kontrollimise osakaalud

Mobiil-ID võeti kasutusele 2011. aastal ning 2013. aastal kasutati esimest korda kontrollrakendust.

Valimised Mobiil‑ID abil e‑hääletatud Mobiil‑ID abil antud e‑häälte osakaal kõikidest e‑häältest Kontrollrakendusega kontrollitud e‑häälte osakaal
RK 2023 13 993 4,5% 5,5%
KOV 2021 38 570 14,0% 6,7%
EP 2019 46 819 30,1% 4,1%
RK 2019 72 305 29,2% 5,3%
KOV 2017 44 211 23,8% 4,0%
RK 2015 22 084 12,2% 4,3%
EP 2014 11 609 11,0% 4,0%
KOV 2013 11 753 8,6% 3,4%
RK 2011 2 690 1,9% -

 

E-hääletajate vanuseline struktuur

Alates 2017. aastast on kohalikel valimistel hääleõigus ka 16-17-aastastel. Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada alates 18. eluaastast.

Vanus 16-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55‑64 65‑74 > 75
RK 2023 - 24 569 55 005 66 269 63 043 48 947 32 930 22 751
KOV 2021 4 079 17 194 46 371 57 490 55 602 45 806 30 442 18 603
EP 2019 - 8 624 28 499 33 097 31 987 26 864 16 845 9 605
RK 2019 - 18 191 53 781 55 000 48 750 37 614 21 197 12 699
KOV 2017 1 989 12 503 40 930 42 976 37 041 27 537 14 654 8 404
RK 2015 - 14 727 44 692 42 070 32 738 23 277 11 870 7 117
EP 2014 - 7 036 23 672 24 672 19 890 15 429 8 353 4 099
KOV 2013 - 11 745 34 778 32 708 24 587 17 205 8 236 4 549
RK 2011 - 14 851 39 013 33 438 25 752 17 195 7 445 3 152
KOV 2009 - 11 237 29 889 24 604 19 557 12 075 5 065 1 986
EP 2009 - 5 806 17 167 13 534 10 962 7 001 3 184 1 015
RK 2007 - 3 394 9 692 7 063 5 206 3 029 1 270 621
KOV 2005 - 932 3 104 2 252 1 595 844 382 208
Pilt
E-hääletajate vanuseline struktuur

Failis olev tabel ei sisalda neid valijaid, kes elavad alaliselt välisriigis ja hääletasid Riigikogu või Euroopa Parlamendi valimistel välisesinduses või kirja teel pabersedeliga. Andmed valijate arvust vanusegrupiti on pärit Eesti Rahvastikuregistrist.

 

E-hääletajate sooline struktuur

Sugu Mehi Naisi
RK 2023 141 105 172 409
KOV 2021 125 848 149 739
EP 2019 71 152 84 369
RK 2019 112 538 134 694
KOV 2017 87 987 98 047
RK 2015 83 560 92 931
EP 2014 50 000 53 151
KOV 2013 63 963 69 845
RK 2011 65 396 75 450
KOV 2009 49 343 55 070
EP 2009 28 879 29 735
RK 2007 15 681 14 594
KOV 2005 5 061 4 256
Pilt
E-hääletajate sooline struktuur

 

E-hääletajate osavõtu statistika päevade kaupa

Alates 2021 aastast saab e-hääletada kuuel päeval. E-hääletamine algab valimisnädala esmaspäeva hommikul ja lõppeb laupäeva õhtul.

Päev 1. 2. 3. 4. 5. 6.
RK 2023 63 084 47 406 41 652 47 802 49 863 63 707
KOV 2021 43 463 37 449 37 099 37 439 49 518 70 619
Pilt
E-hääletajate osavõtu statistika päevade kaupa

Aastatel 2009 kuni 2019 sai e-hääletada seitsmel päeval. E-hääletamine algas valimisnädalale eelneva nädala neljapäeval ja lõppes valimisnädala kolmapäeval.

Päev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
EP 2019 28 397 19 286 10 750 17 117 25 784 24 905 29 282
RK 2019 34 668 25 071 22 611 29 924 43 204 48 796 42 958
KOV 2017 31 254 21 620 15 890 25 046 26 975 31 976 33 273
RK 2015 39 039 24 626 17 133 20 721 20 847 25 850 32 868
EP 2014 20 145 11 922 7 080 10 883 15 070 17 743 22 324
KOV 2013 20 600 15 360 9 232 14 930 20 764 27 133 28 834
RK 2011 18 676 19 544 13 541 18 468 23 179 23 785 28 037
KOV 2009 19 212 14 211 8 257 12 888 17 438 16 297 18 483
EP 2009 12 286 8 123 3 514 5 279 9 246 9 592 11 539

Aastatel 2005 ja 2007 sai e-hääletada kolmel päeval. E-hääletamine algas valimisnädala esmaspäeval ja lõppes kolmapäeval.

Päev 1. 2. 3.
RK 2007 12 907 9 421 8 736
KOV 2005 3 683 2 967 3 031

 

 

E-hääletajate arv maakonniti Riigikogu valimistel

  2007 2011 2015 2019
Harju maakond 3 983 20 675 26 832 38 636
Hiiu maakond 274 1 510 1 891 2 755
Ida-Viru maakond 876 4 807 5 386 7 456
Jõgeva maakond 647 3 019 3 930 5 429
Järva maakond 846 3 844 4 552 6 235
Lääne maakond 600 2 943 3 609 3 969
Lääne-Viru maakond 1 151 5 920 7 421 10 922
Põlva maakond 621 3 030 3 794 4 779
Pärnu maakond 1 713 8 898 10 722 15 666
Rapla maakond 944 4 242 5 287 6 872
Saare maakond 811 4 110 5 388 7 417
Tartu maakond 960 5305 7 725 12 095
Valga maakond 576 2696 3 414 4 542
Viljandi maakond 1 185 5 295 6 501 8 968
Võru maakond 639 3 502 4 581 6 870
Tallinn 11 656 48 241 58 711 80 196
Tartu linn 2 674 11 614 14 000 20 078
Alaliselt välisriigis 119 1 195 2 747 4 347
Kokku 30 275 140 846 176 491 247 232

 

E-hääletajate arv maakonniti kohalikel valimistel

  2005 2009 2013 2017 2021
Harju maakond 1 137 14 407 19 281 28 586 42 181
Hiiu maakond 97 1 017 1 466 2 106 2 808
Ida-Viru maakond 358 5 344 5 602 8 649 18 180
Jõgeva maakond 188 2 234 3 015 4 307 6 315
Järva maakond 245 2 894 3 590 4 923 6 686
Lääne maakond 172 2 290 2 790 3 347 4 643
Lääne-Viru maakond 339 4 190 5 322 8 297 11 919
Põlva maakond 197 2 085 3 115 3 880 5 382
Pärnu maakond 453 6 490 7 847 11 294 16 123
Rapla maakond 243 2 797 3 621 4 868 6 684
Saare maakond 255 2 724 3 820 5 575 7 828
Tartu maakond 256 3 453 5 253 8 711 13 658
Valga maakond 209 2 030 2 725 3 839 5 588
Viljandi maakond 332 3 605 4 666 6 879 9 766
Võru maakond 218 2 507 3 606 5 915 7 832
Tallinn 3 832 38 147 47 789 60 454 88 127
Tartu linn 786 8 199 10 300 14 404 19 900
Kokku 9 317 104 413 133 808 186 034 273 620

 

E-hääletajate arv maakonniti Euroopa Parlamendi valimistel

  2009 2014 2019
Harju maakond 8 503 15 901 24 597
Hiiu maakond 521 1 053 1 622
Ida-Viru maakond 2 122 2 878 4 274
Jõgeva maakond 1 122 1 957 3 026
Järva maakond 1 489 2 484 3 596
Lääne maakond 1 175 2 022 2 430
Lääne-Viru maakond 2 086 3 840 6 187
Põlva maakond 987 1 916 2 638
Pärnu maakond 3 349 5 609 9 107
Rapla maakond 1 556 2 802 3 991
Saare maakond 1 376 2 811 4 121
Tartu maakond 1 762 3 898 7 070
Valga maakond 1 006 1 721 2 590
Viljandi maakond 2 033 3 439 5 146
Võru maakond 1 223 2 289 3 907
Tallinn 23 270 38 695 55 474
Tartu linn 4 786 8 751 13 387
Alaliselt välisriigis 303 1 085 2 358
Kokku 58 669 103 151 155 521

 

E-hääletamise tulemus 2023. aasta RK valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 130 072
Erakond Eesti 200 52 574
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 33 253
Eesti Keskerakond 28 575
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 27 363
ISAMAA Erakond 24 688
Erakond Parempoolsed 8 328
Erakond Eestimaa Rohelised 3 410
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI 2 520
Üksikkandidaadid kokku 1 398
Kõik kokku 312 181

 

E-hääletamise tulemus 2021. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid ja valimisliidud E-hääli
Eesti Reformierakond 24 492
Eesti Keskerakond 24 075
Erakond Eesti 200 12 890
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9 633
ISAMAA Erakond 7 501
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 6 213
Erakond Eestimaa Rohelised 2 776
Muud kokku 186 040
Kõik kokku 273 620

 

E-hääletamise tulemus 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 54 501
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 40 094
Isamaa Erakond 15 755
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 11 923
Eesti Keskerakond 10 477
Erakond Eesti 200 6 910
Erakond Eestimaa Rohelised 3 133
Elurikkuse Erakond 1 492
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 58
Üksikkandidaadid kokku 11 105
Kokku 155 448

 

E-hääletamise tulemus 2019. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 98 732
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 33 302
Isamaa Erakond 31 014
Eesti Keskerakond 28 826
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 28 276
Erakond Eesti 200 13 700
Erakond Eestimaa Rohelised 5 632
Elurikkuse Erakond 3 799
Eesti Vabaerakond 2 968
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 149
Üksikkandidaadid kokku 643
Kõik kokku 247 041

 

E-hääletamise tulemus 2017. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid ja valimisliidud E-hääli
Eesti Reformierakond 55 220
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 18 855
Eesti Keskerakond 18 722
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 11 219
Erakond Eestimaa Rohelised 2 369
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 138
Muud kokku 54 065
Kõik kokku 185 871

 

E-hääletamise tulemus 2015. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 66 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 30 299
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 29 791
Eesti Vabaerakond 21 129
Eesti Keskerakond 13 437
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 12 167
Erakond Eestimaa Rohelised 2 118
Rahva Ühtsuse Erakond 586
Eesti Iseseisvuspartei 185
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 70
Üksikkandidaadid kokku 263
Kõik kokku 176 328

 

E-hääletamise tulemus 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli 
Eesti Reformierakond 33 385
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 19 327
Indrek Tarand 16 003
Sotsiaaldemokraatlik erakond 15 552
Teised üksikkandidaadid 7 918
Eesti Keskerakond 6 071
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 832
Teised erakonnad kokku 2 017
Kõik kokku 103 105

 

E-hääletamise tulemus 2013. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid ja valimisliidud E-hääli
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 34 743
Eesti Reformierakond 28 756
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19 790
Eesti Keskerakond 12 442
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 214
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 3
Muud kokku 35 714
Kõik kokku 133 662

 

E-hääletamise tulemus 2011. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 52 015
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 35 735
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25 332
Eesti Keskerakond 13 892
Erakond Eestimaa Rohelised 6 121
Eestimaa Rahvaliit 1 875
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 590
Vene Erakond Eestis 779
Eesti Iseseisvuspartei 463
Üksikkandidaadid kokku 3 962
Kõik kokku 140 764

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaat E-hääli
Indrek Tarand 18 905
Eesti Reformierakond 11 759
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 10 113
Eesti Keskerakond 6 388
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6 087
Erakond Eestimaa Rohelised 1 945
Martin Helme 1 105
Dimitri Klenski 773
Eestimaa Rahvaliit 769
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 177
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 169
Libertas Eesti Erakond 137
Vene Erakond Eestis 128
Põllumeeste Kogu 60
Juri Žuravljov 42
Märt Õigus 42
Taira Aasa 15
Kõik kokku 58 614

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid ja valimisliidud E-hääli
Eesti Reformierakond 26 148
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 23 505
Eesti Keskerakond 15 304
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11 173
Erakond Eestimaa Rohelised 2 128
Eestimaa Rahvaliit 1 382
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 204
Eesti Iseseisvuspartei 42
Muud kokku 24 427
Kõik kokku 104 313

 

E-hääletamise tulemus 2007. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 10 438
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 8 067
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4 020
Erakond Eestimaa Rohelised 3 221
Eesti Keskerakond 2 765
Eestimaa Rahvaliit 1 085
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 345
Konstitutsioonierakond 120
Eesti Iseseisvuspartei 91
Eesti Vasakpartei 35
Vene Erakond Eestis 30
Üksikkandidaadid kokku 26
Kõik kokku 30 243

 

E-hääletamise tulemus 2005. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 3 039
Isamaaliit 1 629
Res Publica 965
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 916
Eesti Keskerakond 806
Eestimaa Rahvaliit 640
Erakond Eesti Kristlik Rahvapartei 24
Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 12
Eesti Iseseisvuspartei 8
Eesti Vasakpartei 6
Vene Erakond Eestis 0
Muud kokku 1 242
Kõik kokku 9 287