Dokumendid

Dokumendid, lähtekood jm materjal alates 2017. aasta valimistest.

I Üldised dokumendid

E-hääletamise süsteemi raamistiku "IVXV" üldkirjeldus (PDF, 29.05.2017)
Tehnilised nõuded elektroonilise hääletamise üldpõhimõtete tagamiseks (Vabariigi Valimiskomisjoni 15.11.2018 otsus nr 61)
Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus (Vabariigi Valimiskomisjoni 15.11.2018 otsus nr 62)
E-hääletamise süsteemi infoturbe poliitika (PDF, Riigi valimisteenistuse 13.09.2017 korralduse nr 10 LISA)

  II Lõppkasutaja juhend

  Valijarakenduse ja kontrollrakenduse kasutamine (PDF, versioon 1.5.0, 21.04.2019)

   III Tehnilised juhendid süsteemi opereerimiseks

   Seadistuste koostamise juhend (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
   Valijarakenduse pakendamine (PDF, versioon 1.5.0, 21.04.2019)
   Kogumisteenuse haldusteenuse kasutusjuhend (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
   Koguja süsteemihalduri juhend (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
   IVXV: e-hääletamise käsiraamat (PDF, versioon 0.6, 10.05.2019)

    IV Spetsifikatsioonid

    Arhitektuur – ülevaade IVXV tehnilisest realisatsioonist (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
    Protokollid – IVXV andmestruktuurid ja andmevahetusprotollid (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
    Võtmerakendus – IVXV võtmehalduses kasutatav tehnoloogia (PDF, versioon 1.4, 18.01.2019)

     V Avalikustatud lähtekood

     Elektroonilise hääletamise tarkvara, kontrollrakenduse, miksimisrakenduse ja auditirakenduse lähtekood. Kasutuses alates 2017 aasta valimistest.