Riigikogu valimised - 3. märts 2019

Valimispäev oli 3. märts.

Kõik hääled loeti uuesti üle 4. märtsil.

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib valitud Riigikogu liikmed oma otsusega pärast seda, kui on möödunud VVK-le ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Euroopa Parlamendi valimised - 26. mai 2019

27.03.2019 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine ja lõppeb 06.04.2019.

Kandideerimisdokumentide näidised

17.04.2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 26.04.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 11.-16.05.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 26.04.2019 Euroopa Liidu kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta esitab rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

16.-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. 20.-22.05.2019  toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 16.-22.05.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 26.05.2019 on valimispäev.