Riigikogu valimised - 3. märts 2019

Hiljemalt 2.12.2018 kuulutab Vabariigi President valimised välja.

Järgmisel tööpäeval pärast mandaatide jaotamist algab kandidaatide registreerimiseks esitamine ja lõppeb 17.1.2019 kell 18.00. Dokumentide näidised.

23.1.2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 1.2.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 16.-21.2.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesindustes.

21.-24.2.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. 25.-27.2.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 21.-27.2.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 3.3.2019 on valimispäev.

Toimingud ja tähtajad

Euroopa Parlamendi valimised - 26. mai 2019

Hiljemalt 25.02.2019 Vabariigi President kuulutab valimised välja.

27.03.2019 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine ja lõppeb 06.04.2019. Dokumentide näidised avalikustatakse 2019 kevadel.

17.04.2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 26.04.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 11.-16.05.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 26.04.2019 Euroopa Liidu kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta esitab rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

16.-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. 20.-22.05.2019  toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 16.-22.05.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 26.05.2019 on valimispäev.