Riigikogu valimised - 3. märts 2019

Hiljemalt 2.12.2018 kuulutab Vabariigi President valimised välja.

Järgmisel tööpäeval pärast mandaatide jaotamist algab kandidaatide registreerimiseks esitamine ja lõppeb 17.1.2019 kell 18.00. Dokumentide näidised avalikustatakse 2018 sügisel.

23.1.2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 1.2.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 16.-21.2.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesindustes.

21.-24.2.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. 25.-27.2.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 21.-27.2.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 3.3.2019 on valimispäev.

Järgmised valimised

2019

03. Mar

Riigikogu valimised

2019

15. May

Euroopa Parlamendi valimised

2021

Vabariigi Presidendi valimine

2021

KOV volikogu valimised