Riigikogu valimised - 3. märts 2019

4. detsembril kell 10 algas kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis lõpeb 17. jaanuaril kell 18.

Riigi valimisteenistus võtab registreerimisdokumente vastu aadressil Tallinn, Toompea 1 igal tööpäeval kella 10 – 16-ni.

Dokumente võetakse vastu kohapeal, kuid neid saab saata ka digiallkirjastatult aadressile info@valimised.ee.

Kandideerimisdokumentide näidised ja dokumentide esitamise kord

23.1.2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 1.2.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 16.-21.2.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesindustes.

21.-24.2.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. 25.-27.2.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 21.-27.2.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 3.3.2019 on valimispäev.

Toimingud ja tähtajad

Euroopa Parlamendi valimised - 26. mai 2019

Hiljemalt 25.02.2019 Vabariigi President kuulutab valimised välja.

27.03.2019 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine ja lõppeb 06.04.2019. Dokumentide näidised avalikustatakse 2019 kevadel.

17.04.2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 26.04.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 11.-16.05.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 26.04.2019 Euroopa Liidu kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta esitab rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

16.-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. 20.-22.05.2019  toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 16.-22.05.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 26.05.2019 on valimispäev.