E-hääletamine on tulemas!

E-hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja lõpeb 27. veebruaril kell 18.00.

E-hääletamise alguseni on jäänud

01
04
47

päeva

tundi

minutit

Riigikogu valimised - 3. märts 2019

16.-21.2.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesindustes.

21.-24.2.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades.

Maakonnakeskuste valimisjaoskonnad

25.-27.2.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 21.-27.2.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 3.3.2019 on valimispäev.

Hääletamisviisid

Euroopa Parlamendi valimised - 26. mai 2019

Hiljemalt 25.02.2019 Vabariigi President kuulutab valimised välja.

27.03.2019 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine ja lõppeb 06.04.2019. Dokumentide näidised avalikustatakse pärast valimiste väljakuulutamist.

17.04.2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 26.04.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 11.-16.05.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 26.04.2019 Euroopa Liidu kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta esitab rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

16.-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. 20.-22.05.2019  toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 16.-22.05.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 26.05.2019 on valimispäev.

Riigikogu valimised 2019

Järgmised valimised

2019

03. märts

Riigikogu valimised

2021

Vabariigi Presidendi valimine

2021

KOV volikogu valimised