Euroopa Parlamendi valimised - 26. mai 2019

17.04.2019 algas aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 26.04.2019 peab välisesindusele olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. 11.-16.05.2019 vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

Hiljemalt 26.04.2019 esitab Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta, rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

16.-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. 20.-22.05.2019  toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. 16.-22.05.2019 toimub elektrooniline hääletamine. 26.05.2019 on valimispäev.

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Järgmised valimised

2021

Vabariigi Presidendi valimine

2021

KOV volikogu valimised

2023

Riigikogu valimised