Valimised.ee pealeht

Print

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Valimisjaoskonnas korraldab hääletamist jaoskonnakomisjon. Jaoskonnakomisjonis on vähemalt 5 liiget. Komisjoni moodustab valla- või linnasekretäri ettepanekul linna või vallavolikogu igaks valimiseks ja rahvahääletuseks eraldi.

Jaoskonnakomisjoni liikmed peavad olema nendel valimistel või rahvahääletusel hääletamisõiguslikud. Seega ei pea Euroopa Parlamendi ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel komisjoni liige olema Eesti kodanik. Seadus näeb ette, et valimiskomisjoni liige peab valdama eesti keelt.

Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valla- või linnasekretär. Ülejäänud liikmed esitavad valimistel osalevad erakonnad (volikogu valimistel ka valimisliidud). Volikogu peab jaoskonnakomisjoni moodustamisel arvestama poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet. Erakonna poolt esitatud jaoskonnakomisjoni liikmel on kõik jaoskonnakomisjoni liikme õigused ja kohustused. Komisjoni liige ei tohi tegeleda agitatsiooniga.

Temaatilised viited

Valla ja linna valimiskomisjonid