Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Presidendi valimine 2001. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor leidis aset 27. augustil, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 101
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 91
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 13
Kandidaat Hääli
Peeter Kreitzberg 40
Andres Tarand 38

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, peetakse 28. augustil teine hääletusvoor. Enne teist vooru toimub uus kandidaatide ülesseadmine.

 

Teine hääletusvoor leidis aset 28. augustil, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 99
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 91
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 19
Kandidaat Hääli
Peeter Kreitzberg 36
Peeter Tulviste 35

Kuna ükski kandidaat ei saavutanud nõutavat kahekolmandikulist häälteenamust, peetakse kolmas hääletusvoor, mis toimub 28. augustil.

 

Kolmas hääletusvoor leidis aset 28. augustil, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise kolmanda hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 99
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 90
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 24
Kandidaat Hääli
Peeter Kreitzberg 33
Peeter Tulviste 33

Kuna Vabariigi Presidendi valimisel Riigikogus ei saavutanud ükski kandidaat vajalikku Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, kutsus Riigikogu esimees kokku valimiskogu 21. septembriks, 2001.

 

Valimine valimiskogus

Esimene hääletusvoor leidis aset 21. septembril, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv 367
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv 366
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv 366
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 1
Kandidaat Hääli
Peeter Kreitzberg 72
Arnold Rüütel 114
Toomas Savi 90
Peeter Tulviste 89

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus, peeti 21. septembril teine hääletusvoor.

 

Teine hääletusvoor leidis aset 21. septembril, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv 367
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv 366
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv 366
4. Kehtetute hääletamissedelite arv 2
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv 23
Kandidaat Hääli
Arnold Rüütel 186
Toomas Savi 155

Arnold Rüütel kogus üle 50% hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häältest ja osutus seega valituks Vabariigi Presidendiks.