Valimised.ee pealeht

Print

Valimistulemuste kindlakstegemine Euroopa Parlamendi valimistel

Eestist valitakse seitse Euroopa Parlamendi liiget. Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui üksikkandidaadid. Euroopa Parlamendi valimistel moodustab Eesti ühe valimisringkonna.

Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d'Hondti jagajate meetodil. d'Hondti jagajate jada on 1, 2, 3, 4. Euroopa Parlamendi valimistel puudub valimiskünnis nagu Riigikogu valimistel, sest kuna jaotatav mandaatide arv on väike, puudub selle järgi vajadus. Üksikkandidaat osaleb mandaatide jaotamisel kui ühe kandidaadiga erakonna nimekiri.

Kuidas jaotatakse?

D'Hondti jagajate meetodi järgi mandaatide jaotamiseks arvutatakse kõigepealt igale erakonnale nii mitu võrdlusarvu kui erakonna nimekirjas on kandidaate. Võrdlusarvud saadakse erakonna häälte arvu jagamisel jagajate jada iga elemendiga. 

Järgnevalt võrreldakse erakondade ja üksikkandidaatide võrdlusarve. Mandaadi saab erakond või üksikkandidaat, kelle võrdlusarv on suurem, järgmise mandaadi saab suuruselt järgmise võrdlusarvu saanud erakond või üksikkandidaat jne. Niimoodi jaotatakse kõik mandaadid.

Näide (seitsme mandaadi baasil):

Kahe erakonna ja ühe üksikkandidaadi vahel jaotatakse seitse mandaati: 

Erakond A: Häälte arv 300 000 

Võrdlusarvud: 
1) 300 000/1=300 000 
2) 300 000/2=150 000 
3) 300 000/3=100 000
4) 300 000/4=75 000
5) 300 000/5=60 000
6) 300 000/6=50 000
jne 

Erakond B: häälte arv 270 000 

Võrdlusarvud: 
1) 270 000/1=270 000 
2) 270 000/2=135 000 
3) 270 000/3=90 000
4) 270 000/4=67 500
5) 270 000/5=54 000
6) 270 000/6=45 000
jne 

Üksikkandidaat: häälte arv 95 000

Võrdlusarv: 
95 000/1=95 000

Seittse mandaati jaotuvad sellisel juhul järgmiselt: 
1 erakond A - võrdlusarv 300 000 
2 erakond B - võrdlusarv 270 000 
3 erakond A - võrdlusarv 150 000 
4 erakond B - võrdlusarv 135 000
5 erakond A - võrdlusarv 100 000
6 üksikkandidaat - võrdlusarv 95 000
7 erakond B - võrdlusarv 90 000

 

Kes osutub valituks?

Euroopa Parlamendi valimistel kasutatakse avatud nimekirju. Erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. Erakonna ümberreastatud nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes on nimekirjas eespool.