Valijate nimekiri

Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimekirjad. Valijate nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul olema rahvastikuregistris tema elukoha aadressiandmed. Selle alusel kantakse valija valimisjaoskonna valijate nimekirja.

Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt. Samuti tuleks toimida ka elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija oma endise valimisjaoskonna nimekirja. Täpsemat infot jagab valla- ja linnavalitsus.

Kui isikul ei ole võimalik oma elukohta täpselt määratleda, võib ta seda teha ka valla või linna (osavalla või linnaosa) täpsusega. Igas vallas ja linnas on määratletud üks jaoskond, mille valijate nimekirja need valijad kantakse.