Valimised.ee pealeht

Print

Valijate nimekiri

Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimekiri. Valijate nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul olema rahvastikuregistris tema elukoha aadressiandmed.

Alates 2021. aastast võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja valija ei ole enam seotud konkreetese valimisjaoskonnaga. Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri.

Valija elukoht omab valimiste korraldamisel siiski tähtsust. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saab valija valimispäevale eelneval reedel ja laupäeval ning valimispäeval hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvates valimisjaoskondade hääletamisruumides.

Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt. Samuti tuleks toimida ka elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija valijate nimekirja oma endise elukoha aadressiandmete alusel. Täpsemat infot jagab valla- ja linnavalitsus.

Kui isikul ei ole võimalik oma elukohta täpselt määratleda, võib ta seda teha ka valla või linna (osavalla või linnaosa) täpsusega.