Valimised.ee pealeht

Print

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus.

Kodus hääletamine toimub teisest kuni esimese päevani enne valimispäeva (reedest laupäevani) ja valimispäeval (pühapäeval). Kodus hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija eluruumis.

Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni. Taotluse saab esitada kirjalikult või telefoni teel. Kodus hääletamise taotlus registreeritakse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

  1. valija nime
  2. valija isikukoodi
  3. valija aadressi
  4. valija sidevahendi numbri;
  5. kodus hääletamise põhjust

Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:

  • terviseseisund
  • kõrge iga
  • rasked teeolud
  • transpordivõimaluste puudumine

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget. Hääletamiseks on vajalik isikut tõendav dokument, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel.

Hääletamiseks annab jaoskonnakomisjoni liige valijale hääletamissedeli ja valija elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja. Valija annab hääletamissedeli saamise kohta allkirja ja elektroonilises valijate nimekirjas tehakse tema hääletamise kohta märge. 

Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb kodus hääletamiseks ette nähtud hääletamiskasti. Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.