Valimised.ee pealeht

Print

Jaoskonnakomisjonid

Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja jaoskonnakomisjoni liikmed hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva. Poole jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab valla- või linnasekretär ning ülejäänud liikmed esitavad selles vallas või linnas valimistel osalevad erakonnad ja valimisliidud. Komisjonis on vähemalt viis liiget.

Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada hääletamine hääletamisruumis, valija elukohas või asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses, samuti teha kindlaks valimisjaoskonna hääletamistulemused