Print

E-hääle kontrollimine

 

Juhend hääle kontrollimiseks

Valijal on võimalik kontrollida, kas hääl jõudis soovitud kujul serverisse. Häält saab kontrollida pärast e-hääletamist poole tunni jooksul kuni kolm korda Android ja iOS operatsioonisüsteemiga nutiseadmest. 

Hääle kontrollimine võimaldab veenduda, et e-hääl on jõudnud valimiste keskserverisse ja väljendab valija tahet korrektselt.

Kui e-hääletaja soovib oma häält kontrollida, peab ta paigaldama enne arvutis hääletama asumist oma nutiseadmesse kontrollrakenduse. Rakendus on saadaval nutiseadme rakenduste poes nime all "EH kontrollrakendus".

Kontrollimiseks sobival nutiseadmel peab olema:

  • kaamera;
  • andmeside ühendus (internet);
  • Google Play või Appstore'i keskkonnast alla laaditud kontrollrakendus "EH kontrollrakendus". Väljaandjaks on märgitud Cybernetica AS;
  • Android või iOS mobiilioperatsioonisüsteem.

 

Kontrollimise käik

Pärast arvutis toimunud e-hääletamist kuvatakse arvuti ekraanil QR-kood.

Lõpuekraan

Esiteks tuleb avada nutiseadmes kontrollrakendus, seejärel vajutada nuppu "Edasi" ja suunata kaamera arvuti ekraanil olevale QR-koodile.

Kontrollrakendus pöördub automaatselt pärast pildistamist valimiste keskserveri poole ning laadib alla valija krüpteeritud (salastatud) e-hääle. Kui valija vajutab nupule "Kuva minu valik", peab ta silmas pidama, et järgmises vaates on valimiseelistus nutiseadme ekraanil selgelt näha.

Kontrollrakendus sulgub automaatselt 30 sekundi pärast.

Kontrollimise käigus võrdleb rakendus QR-koodis sisalduva seansikoodi ja juhuarvu abil e-häält kandidaatide nimekirjaga. Hääl saab vastata ainult ühele kandidaadi nimele.

Kontrollrakendusega on võimalik kontrollida korraga vaid ühte häält.

 

Kui ilmneb viga

Kontrollrakendus lõpetab töö kahel moel - kuvades kandidaadi nime või veateate. 

Viga hääle kontrollimisel võib tulla kahel põhjusel: kas pildistatud QR-koodi ei saa kasutada hääle kontrollimiseks või ei suudeta valimiste keskserverist leida kandidaati, kelle nimega nutiseadmes loodud krüptogramm sobiks. Mõlemal juhul saab valija veateate.

Veateate saamisel tuleb proovida järgmisi samme:

  • inimliku eksimuse välistamiseks hääletage uuesti samast arvutist ja kontrollige uuesti;
  • proovige hääletada mõnest teisest arvutist ning kontrollige häält.

Kui hääle kontroll korduvalt sama arvuti või nutiseadme kasutamisel ebaõnnestub, tuleb teavitada valimiste korraldajat kas e-posti teel abi@valimised.ee või telefonil 631 6633.