Kontaktandmed

Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse kontaktandmed:

Telefon 631 6540
E-posti aadress info@valimised.ee
 

Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse postiaadress:
Lossi plats 1a
15165 Tallinn

Riigi valimisteenistuse teenistujate kontaktandmed

Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse asukoht:
Komandandi Maja
Toompea tn 1
Tallinn

 Komandandi maja