Kontaktandmed

Valimiste klienditugi:

Infotelefon 631 6633

  • Küsimused valimisjaoskonna asukoha, valijakaardi, elukohateate või oma hääleõiguse kohta
  • Küsimused elektroonilise hääletamise või ID-kaardi kohta
  • Küsimused poliitilise välireklaami kohta

 

Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse kontaktandmed:

Üldtelefon 631 6540
E-posti aadress info@valimised.ee

 

Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse postiaadress:
Lossi plats 1a
15165 Tallinn

Riigi valimisteenistuse teenistujate kontaktandmed

Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse asukoht:
Komandandi Maja
Toompea tn 1
Tallinn

 Komandandi maja