Valimised.ee pealeht

Print

Vaatlemine, auditeerimine ja testimine

E-hääletamise vaatlemine

Igaühel on õigus vaadelda valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid. Selleks, et e-hääletamise toimingud oleksid arusaadavad, korraldab riigi valimisteenistus enne iga valimise e-hääletamise perioodi vaatlejate koolituse. Lisaks koolitusest osavõtule saavad vaatlejad jälgida ka e-hääletamise süsteemi seadistusprotseduure ning olla kohal häälte kokku lugemisel valimispäeva õhtul. Iga valimise e-hääletamise vaatlemise koolituse kuupäevad avaldatakse valimiste uudistes.

 

Auditeerimine

Riigi valimisteenistus korraldab kõikidel valimistel elektroonilise hääletamise süsteemi auditeerimise. Infosüsteemide audiitor kontrollib elektroonilise hääletamise süsteemi testimise, süsteemi terviklikkuse ja riigi valimisteenistuse toimingute vastavust seadustele, Vabariigi Valimiskomisjoni otsustele ning elektroonilise hääletamise dokumentatsioonile. Infosüsteemide audiitor peab viibima elektrooniliste häälte lugemise ja tervikluse kontrolli juures, samuti  elektroonilisel hääletamisel kasutatavate salajaste võtmete genereerimise, kasutamise ja hävitamise juures.

E-hääletamise tervikluse kontrollimiseks teostab infosüsteemide audiitor protsessi- ja andmeauditeid. Protsessiauditeid kohaldatakse toimingutele, mis on seotud häälte avamise võtme genereerimise, kasutamise ja hävitamisega. Andmeauditi käigus kontrollitakse protsesside sisendi ja väljundi omavahelist vastavust, terviklust ja autentsust. Auditirakenduse lähtekood avalikustatakse.

 

Testimine

Riigi valimisteenistus kinnitab korraldusega kõikidel valimistel elektroonilise hääletamise süsteemi testimise ajakava ja ulatuse ning testimise tulemused, samuti avalikustab tulemuste raporti. Lisaks korraldatakse vajadusel uute lahenduste katsetamiseks avalikke proovi-e-hääletamisi.