Valimised.ee pealeht

Print

Raportid ja uuringud e-hääletamise kohta

OSCE/ODIHR vaatlusraportid

Pärast e-hääletamise kasutuselevõtmist on Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) käinud Riigikogu valimisi vaatlemas neli korda.

 

Uuringud ja analüüsid e-hääletamisest

Aruanne analüüsib Eesti elektroonilise hääletamise süsteemi häälte töötlemise ja lugemise protsesse ning nende jõudlust ja otstarbekust. Eraldi pööratakse tähelepanu sellele, milliseid töötlemise ja lugemise samme saaks läbipaistvuse tõstmiseks täiendavalt auditeerida ning milliste täiendavate riskidega seejuures arvestama peab.

Analüüs hindab, kui suur oleks m-hääletamise teoreetiline kasutajaskond ja milline oleks oodatav mõju valimisosalusele kui teatud osa neist, kes saaksid seda kasutada ka reaalselt hääletama läheks.

Kas ja kuidas oleks biomeetrilise näotuvastuse lisamine e-hääletamisele teostatav ja milliste riskidega sel juhul arvestada tuleb, analüüsisid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi soovil Cybernetica kübereksperdid.

Mobiilsideplatvormide kasutamise suurenemine on tekitanud loomuliku küsimuse, kas ka nutitelefoni või tahvelarvuti hääletamine oleks mõistlik lahendus. Selle raporti eesmärk on leida vastus sellele ja teistele seotud küsimustele.

2019. aastal kutsus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister kokku töörühma, mille eesmärgiks oli hinnata elektroonilise hääletamise protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivatele küberturvalisust ja valimiste korraldamist käsitlevatele regulatsioonidele.

Tartu Ülikooli ja Vabariigi Valimiskomisjoni koostöös on valminud kogumik, milles on käsitletud selliseid teemasid nagu e-hääletamise levimine Eesti valijaskonnas, e-hääletamise mustrid ning e-hääletamise ühiskondlik ja poliitiline mõju.

Vabariigi Valimiskomisjoni ja Euroopa Ülikooli Instituudi (Firenze) koostöös valminud uuring e-hääletamisest 2005. kui 2011. aasta valimistel. Vabariigi Valimiskomisjoni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Ülikooli Instituudi koostöös on valminud kaks uuringut e-hääletamisest.

Ülevaade Eesti e-hääletamise projekti ettevalmistustest ja vastuste otsimisest Eesti e-hääletamise projektiga seotud võimalikele sotsiaalteaduslikele küsimustele. Aruanne Euroopa Nõukogule, mille eesmärk on analüüsida Eestis 16. oktoobril 2005 peetud kohalike omavalitsuste valimiste telefoniküsitluse tulemusi.

 

Seminarid, infopäevad ja arutelud

2018. aasta mais toimus arutelu teemal e-hääletamisest nutiseadmes. Miks seda on vaja, kuidas tehniliselt realiseerida, missugused on peamised ohud ehk kas nutiseadmest hääletamine on turvaline? Samuti vaagiti, kui palju on neid, kes juba praegu arvutit enam ei kasuta ning kas valimiste pidulikkus kaob lõplikult, kui kodanikukohuse täitmine muutub lihtsamaks?

2015. aasta jaanuaris toimus seminar, kus võeti kokku 2005-2014 uuringud.

2005. aasta oktoobris toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel rakendati esmakordselt Internetis hääletamist. Raport annab ülevaate 2003. aastal alanud e-hääletamise projekti ettevalmistamisest ja läbiviimisest ning käsitleb e-hääletamise sotsiaalteaduslikke aspekte.