Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Valimiskomisjon jättis kaks valimiskaebust rahuldamata

15.09.2021

Vabariigi Valimiskomisjon arutas tänasel koosolekul kaht kaebust, millega vaidlustati kohaliku omavalitsuse valimiskomisjoni otsused.

Esimese kaebusega vaidlustati Elva vallas kaheksa kandidaadi registreerimist põhjusel, et nende tegelik püsiv elukoht pole Elva vallas. Vabariigi Valimiskomisjon leidis esimese kaebuse puhul, et „püsiv elukoht“ valimisseaduse mõistes on kandidaadi rahvastikuregistris märgitud elukoht. See tingimus oli Elva vallas kandideeriva kaheksa inimese puhul täidetud. Seega jättis komisjon kaebuse rahuldamata.

Teine kaebus puudutas Südamega Tartu valimisliidu kandidaatide registreerimata jätmist. Kaebaja hinnangul polnud Tartu linna valimiskomisjoni esimees erapooletu, kui tegi otsuse jätta registreerimata valimisliidu kandidaadid. Vabariigi Valimiskomisjon märkis, et registreerimisotsuseid teeb omavalitsuse valimiskomisjon kollegiaalselt, mitte esimees üksinda. Seetõttu otsustas komisjon ka selle kaebuse rahuldamata jätta.