Valimised.ee pealeht

Riigikogu valimised – 5. märts 2023

Riigikogu valimisnädal oli 27. veebruarist 5. märtsini.

Lõplikud valimistulemused kuulutatakse välja pärast kõikide valimiskaebuste lahendamist. Vabariigi Valimiskomisjonile sai kaebusi esitada kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. Vabariigi Valimiskomisjon teeb otsuse viie tööpäeva jooksul.
➡️Detailsed valimistulemused
➡️Avaldused ja kaebused

Osavõtu põhinäitajad

Andmed seisuga 16. märts 19:30

63.7% Hääletamisest osavõtt
615 009 hääletanuid kokku
301 495 pabersedeliga hääletanuid
313 514 e-hääletanute arv
966 129 valijate arv

Riigikogu valimistel osalenud valijad

Järgmised valimised

2024

Euroopa Parlamendi valimised

2025

KOV volikogu valimised

2026

Vabariigi Presidendi valimine

2027

Riigikogu valimised