Valimised.ee pealeht

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Hääletamise aeg
Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäevasel valimispäeval, 17. oktoobril. Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.
» Valimisnädalast lähemalt

Hääletamisruumid
Valija pole enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma valimisringkonna hääletamisruumis. Näiteks Tartu valija võib hääletada ükskõik millises Tartus asuvas hääletamisruumis, sest Tartus on moodustatud ainult üks valimisringkond.
» Hääletamisruumidest lähemalt

Valijate elektrooniline nimekiri
Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektrooniline valijate nimekiri. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.
» Valijate nimekirjast lähemalt

Vaatlemine
Valimiste eel on võimalik osaleda e-hääletamise toiminguid selgitaval koolitusel.
» Vaatlemisest lähemalt