Valimised.ee pealeht

Print

Elektroonilise hääletamise vaatlemine

Riigi valimisteenistus pakub Euroopa Parlamendi valimiste eel võimalust osaleda koolitusel, kus selgitatakse elektroonilise hääletamise protseduure ja toiminguid. Sisulised teadmised võimaldavad teadlikku ja eesmärgipärast elektroonilise hääletamise vaatlemist valimispäeval.

Elektroonilise hääletamise koolitus

Koolitus toimub 16-17. mai 2024 kell 10.00-15.00 riigi valimisteenistuses ja ka interneti teel, kus tutvustatakse elektroonilise hääletamise tehnilisi detaile, protseduure ja turvameetmeid ning vastame osalejate küsimustele.

Elektroonilise hääletamise esimene vaatlusvoor

20. mail 2024 kell 10.00 loob riigi valimisteenistus krüpteerimisvõtmete paari, millega tagatakse hääletamise salajasus. 

21. mail 2024 kell 10.00 teostab riigi valimisteenistus e-hääletamise süsteemi kontrolli ehk prooviläbimise.

Elektroonilise hääletamise teine vaatlusvoor

Valimispäeval, 9. juunil 2024 kell 19.00 on vaatlejatel võimalik vaadelda elektrooniliste häälte töötlemist.

Elektrooniliste häälte kokku lugemine algab orienteeruvalt õhtul kell 21.00.

Elektroonilise hääletamise kolmas vaatlusvoor

Valimispäevale järgneval päeval, 10. juunil 2024 kell 10.00, viib riigi valimisteenistus läbi elektroonilise hääletamise süsteemi andmete tervikluse kontrolli, lugedes elektroonilised hääled veelkord üle ja võrdleb saadud tulemust valimispäeva õhtul saadud tulemusega.

Rahvusvahelise tunnistusega audiitorid kontrollivad elektrooniliste häälte töötlemise etappide tõendeid ja häälte kokku lugemise tõestust. Seejärel allkirjastab riigi valimisteenistuse juht elektroonilise hääletamise tulemused.

Elektroonilise hääletamise neljas vaatlusvoor

Riigi valimisteenistus säilitab elektroonilisi hääli ühe kuu jooksul valimispäevast arvates. Pärast nimetatud tähtaja möödumist, kuid mitte enne, kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused, hävitab riigi valimisteenistus elektroonilised hääled, elektroonilise hääletamise süsteemis sisalduvad valijate isikuandmed ning elektrooniliste häälte avamise võtme.

Registreerimine

Koolitusel osalemisest ning vaatlemissoovist palume teada anda hiljemalt 8. maiks 2024 aadressil [email protected].

Täpsed toimumiskohad anname huvilistele teada jooksvalt.