Valimised.ee pealeht

Print

Millal selguvad lõplikud valimistulemused?

03.11.2021

Kohalikud valimised toimusid oktoobri keskel ja nende esialgsed tulemused on teada. Lõplikud valimistulemused saab välja kuulutada aga alles siis, kui kõik valimiskaebused on lahendatud.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi saab valla või linna valimiskomisjon uue volikogu liikmed registreerida alles siis, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Tähtaeg Vabariigi Valimiskomisjonile valimisprotseduuride peale kaebusi esitada on praeguseks läbi: seda sai teha kuni kolm päeva pärast vaidlustatavat protseduuri, näiteks häälte korduslugemist omavalitsuses 18. ja 19. oktoobril.

Riigikohtu menetluses on aga veel mitu kaebust, mille taga lõplike valimistulemuste väljakuulutamine seisab. Neist üks kaebus on selline, mis taotleb alternatiivina üle-eestiliselt e-häälte tühistamist. Seetõttu lõplikke valimistulemusi veel välja kuulutada ei saa ning ühelgi omavalitsusel pole veel võimalik uusi valitud volikogu liikmeid registreerida. Ülejäänud kaebused ei puuduta kogu Eesti, vaid mõne kindla valla või linna valimistulemusi. Riigikohtul on kaebuste lahendamiseks aega seitse tööpäeva.