Print

Presidendivalimistel kuulub valimiskogusse 107 volikogude esindajat

11.01.2021

Presidendivalimised toimuvad sel aastal augusti lõpus. Juhul kui Vabariigi Presidenti ei õnnestu Riigikogus kolme hääletusvooru jooksul ära valida, kutsub Riigikogu esimees kokku valimiskogu. Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohaliku omavalitsuse volikogude esindajatest.

Omavalitsuste esindajate arv valimiskogus sõltub kehtivast haldusjaotusest ning hääleõiguslike kodanike arvust vallas või linnas presidendivalimiste toimumise aasta 1. jaanuari seisuga. Alanud aasta seisuga kuulub presidendivalimistel valimiskogusse 107 volikogude esindajat ja 101 Riigikogu liiget. Kokku on valimiskogus liikmeid 208.

Eelmistel presidendivalimistel 2016. aastal oli valimiskogus 234 volikogude esindajat ja 101 riigikogu liiget. Haldusreformi tõttu on kohalikke omavalitsusi varasemast vähem ja seetõttu on vähem ka omavalitsuste esindajaid.