Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Valimiskomisjon jättis rahuldamata kaks e-hääletamisega seotud kaebust

15.10.2021

Vabariigi Valimiskomisjon arutas tänasel koosolekul kaht kaebust, millega sooviti e-häälte tühistamist ja e-hääletamise lõpetamist. Komisjon jättis mõlemad kaebused rahuldamata.

Esimene kaebus puudutas kandidaatide nimede automaattõlget, mis avaldus informatiivsel veebilehel kov2021.valimised.ee neil arvutikasutajatel, kes olid seadistanud oma veebilehitseja automaattõlget tegema. Kaebajate hinnangul ei suutnud valimiste korraldajad edastada valijatele korrektset infot, millega rikuti kandidaatide võrdse kohtlemise põhimõtet. Seetõttu taotlesid kaebajad juba antud e-häälte tühistamist ja e-hääletamise lõpetamist.

Vabariigi Valimiskomisjon leidis, et veebilehel osadele inimestele kuvatud vigane info on kahetsusväärne. Kuna automaattõlke mure ei mõjutanud kuidagi e-hääletamist ega kandidaatide nimede kuvamist valijarakenduses, ei pidanud komisjon e-häälte tühistamist ja e-hääletamise lõpetamist põhjendatuks ning jättis kaebuse rahuldamata.

Teise kaebuse puhul polnud kaebaja rahul e-hääletamise süsteemi kontrolli ehk prooviläbimise tehnilise korralduse ja dokumentatsiooniga. Kaebaja nõudis seetõttu e-hääletamise lõpetamist. Vabariigi Valimiskomisjon kuulas ära kaebaja ning riigi valimisteenistuse selgituse. Selgitustest lähtus, et ühtegi nõuet, mis tingiks e-hääletamise peatamise, pole rikutud. Seega jättis komisjon kaebuse rahuldamata.