Valimised.ee pealeht

Print

Vabariigi Valimiskomisjon: katsed korraldada paralleelvalimisi pole õigusriigile kohased

07.08.2017

Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul ei ole õigusriigile omane kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eel tekkinud olukord, kus osa sundliitmise kohtus vaidlustanud valdadest mängivad mõttega korraldada paralleelvalimised haldusreformi eel kehtinud piiride alusel. 

Valimiskomisjoni esimehe Meelis Eeriku sõnul oleks kohaliku tasandi isetegevus valimiste valdkonnas vastutustundetu ning vastuolus riigis kehtivate õigusnormidega. “Eesti on õigusriik, kus kehtivad seadused ja määrused, mille alusel tuleb valimisi korraldada,” sõnas Eerik. „Niikaua, kui kohus pole asjakohaste määruste jõustumist peatanud või neid kehtetuks tunnistanud, määrused kehtivad ja nende alusel korraldatakse ka valimisi,” kinnitas valimiskomisjoni esimees. 

Tänase seisuga on Riigikohtus Vabariigi Valitsuse määrused sundliitmise kohta vaidlustanud 13 omavalitsusüksust, neist osa käitumine viitab, et nad on kaalumas võimalust korraldada paralleelvalimisi. 

Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et omavalitsusüksuste sundliitmise vaidlustamise fakt ei tähenda seda, et liitmisotsus on tühine ning valimisi võib korraldada meelevaldselt. Kui omavalitsusüksustes on valimisi korraldavad õigusaktid vastu võtnud nii vallavolikogu kui ka maavanem, tuleb lähtuda haldusreformi raames vastu võetud seaduslikest maavanema korraldustest. „Siinkohal ei saa olla kahepidist mõtlemist,“ ütles Eerik. 

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiseks saab valimisliite ja kandidaate esitada maavanema moodustatud valimiskomisjonile alates 16. augustist. Eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril, valimispäev on 15. oktoobril.