Elektroonilise hääletamise statistika

Hääletamisest osavõtt

Valimised Valijate koguarv Hääletajate koguarv Hääletamisest osavõtt
RK 2019 887420 565045 63,7%
KOV 2017 1100647 586519 53,3%
RK 2015 899793 577910 64,2%
EP 2014 902873 329766 36,5%
KOV 2013 1086935 630050 58,0%
RK 2011 913346 580264 63,5%
KOV 2009 1094317 662813 60,6%
EP 2009 909628 399181 43,9%
RK 2007 897243 555463 61,9%
KOV 2005 1059292 502504 47,4%

 

E-hääletamise põhinäitajad

E-hääletamist kasutati esmakordselt 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

Valimised E‑hääletajate arv Tühistatud e‑häälte arv Loetud e‑häälte arv Kehtetute e‑häälte arv Korduvate e‑häälte arv
RK 2019 247232 191 247041 - 6340
KOV 2017 186034 163 185871 - 4527
RK 2015 176491 162 176329 1 4593
EP 2014 103151 46 103105 - 2019
KOV 2013 133808 146 133662 1 3045
RK 2011 140846 82 140764 -* 4384
KOV 2009 104413 100 104313 - 2373
EP 2009 58669 55 58614 - 910
RK 2007 30275 32 30243 - 789
KOV 2005 9317 30 9287 - 364

* üks kehtetu sedel, mis kajastub tühistatud e-häälte arvestuses

 

E-hääletamise osakaalud

Välisriigis antud e-häälte osakaalus on arvestatud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel nii alaliselt kui ajutiselt välisriigis olevaid hääletajate e-hääli. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saavad välisriigis elektrooniliselt hääletada ainult ajutiselt välisriigis viibivad valijad ning osakaalus on arvestatud vaid nende e-hääli.

Valimised E‑hääletajate osakaal kõikidest valijatest E‑hääletajate osakaal kõikidest osalenud hääletajatest E‑häälte osakaal kõikidest eelhääletusel antud häältest Välisriigis antud e‑häälte osakaal kõikidest e-häältest Välisriikide arv
RK 2019 27,9% 43,8% 71,4% 6,3% 143
KOV 2017 16,9% 31,7% 60,6% 4,1% 115
RK 2015 19,6% 30,5% 59,6% 5,7% 116
EP 2014 11,4% 31,3% 59,2% 4,7% 98
KOV 2013 12,3% 21,2% 50,5% 4,2% 105
RK 2011 15,4% 24,3% 56,4% 3,9% 105
KOV 2009 9,5% 15,8% 44,0% 2,8% 82
EP 2009 6,5% 14,7% 45,4% 3,0% 66
RK 2007 3,4% 5,5% 17,6% 2,0% 51
KOV 2005 0,9% 1,9% 7,2% - -

 

Mobiil-ID ja kontrollimise osakaalud

Mobiil-ID võeti kasutusele 2011. aastal ning 2013. aastal kasutati esimest korda kontrollrakendust.

Valimised Mobiil‑ID abil e‑hääletatud Mobiil‑ID abil antud e‑häälte osakaal kõikidest e‑häältest Kontrollrakendusega kontrollitud e‑häälte osakaal
RK 2019 72305 29,2% 5,3%
KOV 2017 44211 23,8% 4,0%
RK 2015 22084 12,2% 4,3%
EP 2014 11609 11,0% 4,0%
KOV 2013 11753 8,6% 3,4%
RK 2011 2690 1,9% -

 

E-hääletajate vanuseline struktuur

Alates 2017. aastast on kohalikel valimistel hääleõigus ka 16-17-aastastel. Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada alates 18. eluaastast.

Vanus 16-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55‑64 65‑74 > 75
RK2019 - 18191 53781 55000 48750 37614 21197 12699
KOV2017 1989 12503 40930 42976 37041 27537 14654 8404
RK2015 - 14727 44692 42070 32738 23277 11870 7117
EP2014 - 7036 23672 24672 19890 15429 8353 4099
KOV2013 - 11745 34778 32708 24587 17205 8236 4549
RK2011 - 14851 39013 33438 25752 17195 7445 3152
KOV2009 - 11237 29889 24604 19557 12075 5065 1986
EP2009 - 5806 17167 13534 10962 7001 3184 1015
RK2007 - 3394 9692 7063 5206 3029 1270 621
KOV2005 - 932 3104 2252 1595 844 382 208

 

E-hääletajate sooline struktuur

Sugu Mehi Naisi
RK2019 112538 134694
KOV2017 87987 98047
RK2015 83560 92931
EP2014 50000 53151
KOV2013 63963 69845
RK2011 65396 75450
KOV2009 49343 55070
EP2009 28879 29735
RK2007 15681 14594
KOV2005 5061 4256

 

 

E-hääletajate aktiivsus päevade lõikes

Päev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
RK2019 36183 25941 23253 30763 44192 49667 43573
KOV2017 32566 22300 16382 25518 27525 32576 33694
RK2015 39039 24626 17133 20721 20847 25850 32868
EP2014 20145 11922 7080 10883 15070 17743 22324
KOV2013 20600 15360 9232 14930 20764 27133 28834
RK2011 18676 19544 13541 18468 23179 23785 28037
KOV2009 19212 14211 8257 12888 17438 16297 18483
EP2009 12286 8123 3514 5279 9246 9592 11539
RK2007 12907 9421 8736 - - - -
KOV2005 3683 2967 3031 - - - -

 

 

E-hääletajate arv maakonniti

  RK 2007 EP 2009 RK 2011 EP 2014 RK 2015 RK 2019
Harju maakond 3983 8503 20 675 15 901 26 832 38636
Hiiu maakond 274 521 1 510 1 053 1 891 2755
Ida-Viru maakond 876 2 122 4 807 2 878 5 386 7456
Jõgeva maakond 647 1 122 3 019 1 957 3 930 5429
Järva maakond 846 1 489 3 844 2 484 4 552 6235
Lääne maakond 600 1 175 2 943 2 022 3 609 3969
Lääne-Viru maakond 1 151 2 086 5 920 3 840 7 421 10922
Põlva maakond 621 987 3 030 1 916 3 794 4779
Pärnu maakond 1 713 3 349 8 898 5 609 10 722 15666
Rapla maakond 944 1 556 4 242 2 802 5 287 6872
Saare maakond 811 1 376 4 110 2 811 5 388 7417
Tartu maakond 960 1 762 5 305 3 898 7 725 12095
Valga maakond 576 1 006 2 696 1 721 3 414 4542
Viljandi maakond 1 185 2 033 5 295 3 439 6 501 8968
Võru maakond 639 1 223 3 502 2 289 4 581 6870
Tallinn 11 656 23 270 48 241 38 695 58 711 80196
Tartu linn 2 674 4 786 11 614 8 751 14 000 20078
Alaliselt välisriigis 119 303 1 195 1 085 2 747 4347
Kokku 30 275 58 669 140 846 103 151 176 491 247232


 

  KOV 2005 KOV 2009 KOV 2013 KOV 2017
Harju maakond 1137 14 407 19 281 28 586
Hiiu maakond 97 1 017 1 466 2 106
Ida-Viru maakond 358 5 344 5 602 8 649
Jõgeva maakond 188 2 234 3 015 4 307
Järva maakond 245 2 894 3 590 4 923
Lääne maakond 172 2 290 2 790 3 347
Lääne-Viru maakond 339 4 190 5 322 8 297
Põlva maakond 197 2 085 3 115 3 880
Pärnu maakond 453 6 490 7 847 11 294
Rapla maakond 243 2 797 3 621 4 868
Saare maakond 255 2 724 3 820 5 575
Tartu maakond 256 3 453 5 253 8 711
Valga maakond 209 2 030 2 725 3 839
Viljandi maakond 332 3 605 4 666 6 879
Võru maakond 218 2 507 3 606 5 915
Tallinn 3 832 38 147 47 789 60 454
Tartu linn 786 8 199 10 300 14 404
Kokku 9 317 104 413 133 808 186 034

 

E-hääletamise tulemus 2019. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 98 732
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 33 302
Isamaa Erakond 31 014
Eesti Keskerakond 28 826
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 28 276
Erakond Eesti 200 13 700
Erakond Eestimaa Rohelised 5 632
Elurikkuse Erakond 3 799
Eesti Vabaerakond 2 968
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 149
Üksikkandidaadid kokku 643
Kokku 247 041

 

E-hääletamise tulemus 2017. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 55 220
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 18 855
Eesti Keskerakond 18 722
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 11 219
Erakond Eestimaa Rohelised 2 369
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 138
Muud kokku 54 065
Kõik kokku 185 871

 

E-hääletamise tulemus 2015. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 66 283
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 30 299
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 29 791
Eesti Vabaerakond 21 129
Eesti Keskerakond 13 437
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 12 167
Erakond Eestimaa Rohelised 2 118
Rahva Ühtsuse Erakond 586
Eesti Iseseisvuspartei 185
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 70
Üksikkandidaadid kokku 263
Kõik kokku 176 328

 

E-hääletamise tulemus 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli 
Eesti Reformierakond 33 385
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 19 327
Indrek Tarand 16 003
Sotsiaaldemokraatlik erakond 15 552
Teised üksikkandidaadid 7 918
Eesti Keskerakond 6 071
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 832
Teised erakonnad kokku 2 017
Kõik kokku 103 105

 

E-hääletamise tulemus 2013. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 34 743
Eesti Reformierakond 28 756
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19 790
Eesti Keskerakond 12 442
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2 214
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 3
Muud kokku 35 714
Kõik kokku 133 662

 

E-hääletamise tulemus 2011. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 52 015
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 35 735
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25 332
Eesti Keskerakond 13 892
Erakond Eestimaa Rohelised 6 121
Eestimaa Rahvaliit 1 875
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 590
Vene Erakond Eestis 779
Eesti Iseseisvuspartei 463
Üksikkandidaadid kokku 3 962
Kõik kokku 140 764

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Erakond või üksikkandidaat E-hääli
Indrek Tarand 18 905
Eesti Reformierakond 11 759
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 10 113
Eesti Keskerakond 6 388
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6 087
Erakond Eestimaa Rohelised 1 945
Martin Helme 1 105
Dimitri Klenski 773
Eestimaa Rahvaliit 769
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 177
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 169
Libertas Eesti Erakond 137
Vene Erakond Eestis 128
Põllumeeste Kogu 60
Juri Žuravljov 42
Märt Õigus 42
Taira Aasa 15
Kõik kokku 58 614

 

E-hääletamise tulemus 2009. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 26 148
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 23 505
Eesti Keskerakond 15 304
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11 173
Erakond Eestimaa Rohelised 2 128
Eestimaa Rahvaliit 1 382
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 204
Eesti Iseseisvuspartei 42
Muud kokku 24 427
Kõik kokku 104 313

 

E-hääletamise tulemus 2007. aasta Riigikogu valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 10 438
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 8 067
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4 020
Erakond Eestimaa Rohelised 3 221
Eesti Keskerakond 2 765
Eestimaa Rahvaliit 1 085
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid 345
Konstitutsioonierakond 120
Eesti Iseseisvuspartei 91
Eesti Vasakpartei 35
Vene Erakond Eestis 30
Üksikkandidaadid kokku 26
Kõik kokku 30 243

 

E-hääletamise tulemus 2005. aasta KOV valimistel

Erakond või üksikkandidaadid E-hääli
Eesti Reformierakond 3 039
Isamaaliit 1 629
Res Publica 965
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 916
Eesti Keskerakond 806
Eestimaa Rahvaliit 640
Erakond Eesti Kristlik Rahvapartei 24
Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 12
Eesti Iseseisvuspartei 8
Eesti Vasakpartei 6
Vene Erakond Eestis 0
Muud kokku 1 242
Kõik kokku 9 287