Valimised.ee pealeht

Print

Valimiste korraldajatele

Valimiste käsiraamat

Riigi valimisteenistuse hääletamise korraldamise ja valimistulemuste kindlakstegemise juhendis kirjeldatakse jaoskonnakomisjoni liikmete tööülesandeid ja valimiste korraldamise toiminguid. Juhend sisaldab ka juhiseid valimiste infosüsteemi (VIS) kasutamiseks. VIS-is on elektrooniline valijate nimekiri. Juhendi lisas on jaoskonnakomisjoni esimehe töövihik.

 

Valimisvahendite logistika

Riigi valimisteenistuse korraldus sätestab valimiste korraldajate ja jaotuspiirkondade logistikute tegevuse valimisvahendite edastamisel.

 

Jaoskonnakomisjoni liikme avaldus

Valdades ja linnades moodustatakse valimiste korraldamiseks vähemalt viieliikmelised jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjonide liikmed nimetab kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt 20 päeval enne valimispäeva ehk 20.05.2024. Jaoskonnakomisjoni liikme avalduse näidis aitab valdades ja linnades koondada jaoskonnakomisjonides tööd alustavate liikmete andmeid.

 

Ruumide ja dokumentide juhend

Riigi valimisteenistuse ruumide ja dokumentide juhend annab soovitusi, kuhu paigutada jaoskondade hääletamisruumid 2024. a Euroopa Parlamendi valimistel ja abistab valimistega seotud dokumentide vormistamisel. Juhendi eesmärgiks on ühtlustada dokumentide vormistamise praktikat ja hääletamisruumide asukohtade määramise põhimõtteid.

 

Hääletamisruumide skeemid

Hääletamisruumide skeemide eesmärgiks on abistada valimiste korraldajaid valimisjaoskondade hääletamisruumide sisustamisel. 

 

Kandidaatide koondnimekiri