Dokumendid

Dokumendid alates 2017. aasta valimistest

I Üldised dokumendid

E-hääletamise süsteemi raamistiku "IVXV" üldkirjeldus (PDF, 29.05.2017)
Tehnilised nõuded elektroonilise hääletamise üldpõhimõtete tagamiseks (Vabariigi Valimiskomisjoni 15.11.2018 otsus nr 61)
Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus (Vabariigi Valimiskomisjoni 15.11.2018 otsus nr 62)
E-hääletamise süsteemi infoturbe poliitika (PDF, Riigi valimisteenistuse 13.09.2017 korralduse nr 10 LISA)

  II Lõppkasutaja juhend

  Valijarakenduse ja kontrollrakenduse kasutamine (PDF, versioon 1.5.0, 21.04.2019)

   III Tehnilised juhendid süsteemi opereerimiseks

   Seadistuste koostamise juhend (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
   Valijarakenduse pakendamine (PDF, versioon 1.5.0, 21.04.2019)
   Kogumisteenuse haldusteenuse kasutusjuhend (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
   Koguja süsteemihalduri juhend (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)

    IV Spetsifikatsioonid

    Arhitektuur – ülevaade IVXV tehnilisest realisatsioonist (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
    Protokollid – IVXV andmestruktuurid ja andmevahetusprotollid (PDF, versioon 1.5.0, 20.04.2019)
    Võtmerakendus – IVXV võtmehalduses kasutatav tehnoloogia (PDF, versioon 1.4, 18.01.2019)

       

      Dokumendid enne 2017. aasta valimisi

       I Üldised dokumendid

       E-hääletamise süsteemi üldkirjeldus (09.2003, uuendatud 09.2013). Kontseptsiooni parandatud ja lihtsustatud versioon ülevaate saamiseks e-hääletamise süsteemist, süsteemi kasutati viimati 2015. a valimistel.
       E-hääletamise kontseptsiooni turve: analüüs ja meetmed (12.2003, uuendatud 01.2011). Kontseptsiooni turva-analüüs, mis parendab kontseptsiooni, kaardistab turva-ohte ning sätestab vajalikke turvameetmeid.

        II Organisatsioonilised dokumendid

        E-hääletamise organisatsioon ja infrastruktuur (versioon 2.0, 09.2013)
        E-hääletamise süsteemi infoturbe poliitika (versioon 2.1, 02.2015)

         III Elektroonilise hääletamise protokollistik

         I üldkirjeldus (versioon 1.1, 04.2014)
         II hääletamisprotokoll (versioon 1.2, 04.2014)
         III kontrollprotokoll (versioon 1.4, 01.2015)
         IV kesksüsteemi protokollid (versioon 1.2, 04.2014)

          IV Tehnilised juhendid

          E-hääletamise käsiraamat (versioon 1.9, 01.2015)
          E-hääletamise süsteemiülema juhend (versioon 1.22.1, 02.2015)
          Valijarakenduse pakendamine (versioon 2.5, 04.2014)
          Operatsioonisüsteemi paigaldusjuhend (versioon 4.3, 01.2015)
          Raudvaralise turvamooduli üldjuhend (versioon 1.3, 09.2009)
          Raudvaralise turvamooduli tehniline juhend (versioon 2.3, 04.2014)

           VI Ajaloolised dokumendid

           E-hääletamise tehniline ja organisatsiooniline kontseptsioon (11.2003). Esialgne kontseptsioon, mis oli aluseks järgnevale tegevusele. 
           Elektroonilised valimised - Tauno Noveki bakalaureusetöö (05.2002)
           E-valimised Eesti Vabariigis: võimaluste analüüs (Tanel Tammet, Hannu Krosing, 10.2001)
           E-valimiste realiseerimisvõimaluste analüüs (Helger Lipmaa, Oleg Mürk, 04.2001)